2018-06-18

Nya Hälsovetaren

Medlemsbladet Hälsan har gjort sitt – nu introducerar vi nyhetsbrevet Hälsovetaren.

Det senaste numret av Hälsan är det sista numret av medlemsbladet Hälsan. Redaktionen övergår nu till att kommunicera enbart elektroniskt med övriga medlemmar.

Nyhetsbrevet går ut till alla medlemmar som har aktuell e-postadress anmäld till HA/SRAT. Artiklarna kommer publiceras på hemsidan på en delvis ny nyhetssite som heter Hälsovetaren.

Nyhetsbrevet Hälsovetaren kommer inledningsvis att utkomma 5 gånger per år precis som Hälsan men idéer om olika sätt att utveckla nyhetsbrevet finns och kommer så småningom att införas.

Håll utkik i er inkorg. Nyhetsbrevet kommer ungefär samtidigt som detta det sista pappersexemplaret av Hälsan

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...