2018-10-08

Möjlighet att påverka

Saco studentråds kongress börjar att närma sig och vi studenter har möjlighet att påverka studentrådets kommande verksamhet som värnar om rikets alla studenter.

På förra årets Saco studentråds kongress fattades beslut om att den nyvalda styrelsen skulle bland annat aktivt driva förslag om att stärka studenters skydd i socialförsäkringar, öppna upp för dialoger om psykisk hälsa beträffande studenter samt se över och arbeta fram ett förslag gällande dispensregler för utökat CSN.

Utifrån dessa exempel kan det till exempel meddelas att en studie genomförts och som visar på att fem av tio studenter upplever psykisk ohälsa. Riksdagspartierna har fått frågan vilka åtgärder de vill sätta in och fått tillbaka exempel på hur vi minskar ohälsan. Saco studentråds bästa rekommendationer till partierna är: Bygga ett digitalt vägledningscentrum för studie-, yrkes och karriärvägledning, Inför nätbaserad anonym hälsoscreening för nya studenter, Rekrytera studiepsykologer till landets lärosäten, Prioritera obligatoriska introduktionsföreläsningar i studieteknik och Kompetenssäkra studenthälsan för ett förebyggande och rehabiliterande uppdrag.

Utöver detta exempel har CSN förslaget börjat att ta form, diskussion har lyfts om fler studentbostäder, det har framförts att fler sommarkurser ger bättre genomströmning och ökad trygghet samt att det behövs fler vägar in i högskolan för att ge fler studenter med potential och motivation en chans att komma in på sin drömutbildning.

Hur Saco studentråds verksamhet ska bedrivas röstar vi studenter fram. Som en del av Saco kan vi genom SRAT påverka genom att skriva motioner och ställa oss bakom andras förslag.

Saco studentråds kongress, där besluten fattas, kommer att äga rum första helgen i december. Har du någon synpunkt eller motionsförslag (ett tips: det är fördelaktigt om de kan knytas an till verksamhetsplanen, politiska programmet eller stadgan) som du vill att SRAT för med sig, hör av dig till amanda.backlund@halsoakademikerna.se senast 15 oktober

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...