2018-10-08

Metoder för hälsoarbete

Under Folkhälsodagen 2018 bjöds olika aktörer in för att redogöra för hur de arbetar promotivt och preventivt med hälsa. Några av de metoder som presenterades var:

Nudging. Beteendelabbet arbetar utifrån en beteendedesign innehållande psykologi, beteendeekonomi och design för "en knuff för bättre folkhälsa". Enligt Beteendelabbet sker 80 procent av vardagliga beslut automatiskt (snabbt, enkelt, känslostyrt , impulsivt/okontrollerat) medan resterade beslut sker genom reflektion. Genom nudging arrangerar man för att det ska vara lätt att göra rätt.

På seminariet berättade verksamheten om olika tankefällor och hur nudging kan användas i praktiken. Ett konkret exempel som presenterades handlade om portionsfällan, att man äter mer än nödvändigt. På en konferensanläggning testade man att förändra standardvalet hos en av konferensgrupperna. Istället för en hel ruta godbit till fikat halverades dessa hos ena gruppen. Detta resulterade i mindre intag, mindre klimatpåverkan och sparade pengar. 21 kg VS. 47 kg fika. Vid utvärdering av konferensen och fikat var det ingen av grupperna som kommenterade storleken på godbiten, det vill säga att de var lika nöjda. Ett annat exempel var överutskrivning av antibiotika där det finns en flockfälla samtidigt som en social jämförelse. Genom att ge information som " Grattis! Du är en toppresterare! En typisk toppresterare skriver ut X onödiga antibiotikarecept. Du skriver i snitt ut X onödiga antibiotikarecept." eller " Du är inte en toppresterare! En typisk toppresterare skriver ut X onödiga antibiotikarecept. Du skriver i snitt ut X onödiga antibiotikarecept." kan överutskrivning minska med ca 80 procent.

Health Movement leds av RISE prevention health och har ett fokus på hälsa, empowerment och verktyg till att uppnå en hälsosam livsstil. Projektet är uppdelat i två delar varav den första delen berör att förmedla Health Impact Bond (HIB)- som ökar möjligheter till social innovation och förebyggande arbete. HIB beskrivs närmare som:

"A Health Impact Bond (HIB) is one type of a Social Impact Bond, which is a pay for success contract between the government and Investors to provide improved social or economic outcomes. Investment is raised to pay for a range of interventions provided by public sector services that will improve these outcomes. If the outcomes improve, investors receive their initial investment plus a financial return. The financial return is a fraction of the savings made by the public sector in contracting the service provider."
Källa: healthmovement.eu

Andra delen av projektet berör en hälsointegrator som erbjuder screening/tester, hälsocoachning och en typ av marknadsplats för hälsotjänster. Detta ska generera rätt 'verktyg' för varje individ till att åstadkomma en hälsosam livsstil.

Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), som visar på evidens, beträffas i primärvårdens ordinarie uppdrag. Verksamheten beskrivs likt ett interventionsprogram där hälsoundersökning och hälsosamtal erbjuds till alla 40, 50 och 60 åringar i Västerbottens län. Länet har tidigare haft en hög prevalens av dödsfall till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns ett synsätt om att där är bättre att många ändrar sig lite grann än att några ändrar sig mycket. Genom motiverande samtal arbetas det för att personerna ska behålla de goda vanorna i vardagen och ändra på de sämre hälsobeteendena. Med VHU beräknas det att år 2006 skedde det 587 färre dödsfall innan 75 års ålder, jämfört med år 1990. Dessa reducerade förtida dödsfallen motsvarar 3 500 vunna levnadsår och en hälsoekonomisk samhällsvinst där besparingar till följd av förbättrad hälsa är betydligt större än kostnaderna för hälsoundersökningarna. Totalt har omkring 180 000 hälsoundersökningar genomförts sedan mitten av 80-talet.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...