2018-10-08

Folkhälsodagen 2018

Innan sommaren tog vid anordnade Dagens medicin Folkhälsodagen 2018, med seminarier om den nya folkhälsopropositionen och metoder för att arbete mot en god folkhälsa.

Dagen inleddes med Anna-Lena Sörensson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott och ledamot i Kommissionen för jämlik hälsas parlamentariska referensgrupp. Utöver den nya propositionens innehåll, där tidigare mål fått en ny målstruktur och är idag åtta istället för elva målområden, förtydligades det att detta förslag är en inriktningsproposition som saknar tydliga direktiv och fungerar därmed mer vägledande, med breda lösningar som skär över flera samhällsområden. Det förtydligades att insatser bör ske i samhällets alla sektioner, både inom den offentliga och privata sektorn, hos civilsamhället och hos var enskild person. I anslutning till detta regeringsförslag är tanken att skapa ett nationellt råd för god och jämlik hälsa.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson, nämnde i sin presentation att hälsa avgörs inte av jämlik vård, utan att hälsa "ligger längre bak". Pyramiderna visar på hur vi kan påverka och vilka insatser som behövs för en god och jämlik hälsa. Vi måste in på bottenplattorna av pyramiderna i större utsträckning för att bemöta de problem som finns. Genom att enbart arbeta med exempelvis hälso- och sjukvård, kommer vi enbart åt toppen av ett isberg beträffande ohälsa.

Folkhälsomyndigheten är beredda att ta sig an det uppdrag som propositionen belyser, att arbeta med samordningsinsatser, uppföljningar och utvärderingar. Men samtidigt skickar de även en passning till regeringen utifrån pyramiderna, att Regeringen behöver arbeta för bättre samordning inom regeringskansliet och myndigheterna för att nå samtliga delar av hälsa.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...