Nyheter

Fysisk aktivitet hos unga vuxna med diabetes

2019-10-08 10:43

Fysisk aktivitet som blodsockersänkande medicin har visat sig effektiv för unga typ 1-diabetiker....

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Dansa för att må bra!

2019-10-08 10:42

”Jag har blivit mycket mer självsäker tack vare dansen. Den får mig att bli stark på insidan.”...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Barnkonventionen och idrottsrörelsen!

2019-10-08 10:41

Barnkonventionen beskriver alla barns rättigheter över hela världen. Barnkonventionen kommer att...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsopedagoger inom skola

2019-10-08 10:38

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom skolan är mycket viktigt! Här intervjuas en...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsoriksdagen 2019

2019-10-08 10:37

Hälsoriksdagen är en mötesplats mellan politiker och aktörer, intresseorganisationer och...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Vi söker dig!

2019-10-08 10:36

Är du student och vill dela med dig av dina erfarenheter från att vara student på ett program ino...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Rullatorlopp i Göteborg

2019-05-26 11:17

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

SIPF:s konferens på Bosön

2019-05-26 11:17

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Sund Smart Stark Senior!

2019-05-26 11:17

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Seniorkraft

2019-05-26 11:17

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Äldres idrottande

2019-05-26 11:16

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Engagera dig!

2019-05-26 11:16

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch?Då ska du ta chansen att...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Idrotten – en arena för hälsofrämjande arbete i Örebro län

2019-04-16 22:28

Margareta Johansson från Örebroidrotten beskriver ÖLIF och samarbetet med kommuner och regionen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott

2019-04-16 22:03

Vilka fördelar och utmaningar finns med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott?

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

När idrott fungerar – varför fungerar det?

2019-04-16 21:45

Tor Söderström på Umeå universitet har studerat idrotten när den fungerar - från idrottsdebut til...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nutidens dagliga rörelsemönster

2019-04-16 21:24

Elin Ekblom Bak, docent på GiH i Stockholm, beskriver att dagens rörelsemönster har förändrats, m...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Medveten närvaro – en väg till hälsa och prestation

2019-04-16 21:13

John Jouper från Örebro universitet frågar sig hur medveten närvaro kan påverka utövandet av...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Rörelseförståelse

2019-04-16 17:27

Att utveckla rörelseförståelse är lika viktigt som att lära sig att läsa och skriva!

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Barnidrott - ingen lek

2019-04-16 16:59

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Val av ny ledamot till styrelsen

2019-04-15 19:22

Vid föreningsstämman 2018 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa