Nyheter

Pandemins påverkan på studenter

2021-01-30 23:26

Ett år har gått sedan Covid-19 spred sig över världen och pandemin blev ett faktum. Alla har...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Boktipset

2021-01-30 23:21

Motivationsrevolutionen krossar myten om piskan och moroten som bästa sättet att skapa motivation...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott

Kraftsamling för psykisk hälsa

2021-01-30 23:06

SKR har tagit initiativ till ”Kraftsamling för psykisk hälsa”, som är en samlande arena för ett...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nytt kandidatprogram

2021-01-30 22:50

Karlstads universitet inrättar ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Folkhälsa

Digitala hälsosatsningar - ett framtidsjobb för hälsovetare?

2021-01-30 22:08

Hälsovetaren har ett fokus på beteendeförändringar som behövs inom hälso- och sjukvården. Det men...

Kategorier: Hälsa och friskvård

Engagera dig!

2021-01-30 22:03

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch? Då ska du ta chansen att...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Pandemins positiva konsekvenser

2021-01-30 21:57

Är det möjligt att utläsa positiva konsekvenser av pandemins framfart, och hur kan dessa se ut?

Kategorier: Folkhälsa

Ordföranden har ordet oktober

2020-10-11 23:22

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

2020-10-11 21:26

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

Kategorier: Hälsa och friskvård

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

2020-10-11 21:19

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

2020-10-11 21:17

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

Kategorier: Hälsa och friskvård

Folkhälsoperspektiv

2020-10-11 21:05

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...

Kategorier: Folkhälsa

Vill du nå ut?

2020-06-07 22:46

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlive...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Folkhälsa - Ett hett ämne

2020-06-02 20:10

Nu mer än kanske någonsin har området folkhälsa hamnat på kartan. För att se något ljust i allt...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Jessica Tallbacka

2020-06-02 20:01

Jessica Tallbacka är ny ledamot i styrelsen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Josephine Berge

2020-06-02 19:58

Josephine Berge är ny ledamot i styrelsen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Peter Larsson

2020-06-02 19:29

Peter Larsson är nygammal ledamot i styrelsen

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Johanna Flogstam

2020-06-02 19:21

Johanna Flogstam är ny ledamot i styrelsen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordföranden har ordet

2020-06-02 19:10

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsovetare - en värdefull resurs även i kristider

2020-06-02 18:35

Coronakrisen har fört med sig att grupper som redan hade det tufft har drabbats ännu hårdare. I...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa