2021-04-11

Ordförande har ordet

Rekrytering är i alla föreningar något väldigt viktigt. Ju fler vi är desto större representation har vi på arbetsmarknaden och kan få större inflytande.

Representerar en fackförening 40 % av den aktuella professionen på arbetsmarknaden eller 90 % så är det oerhört stor skillnad på vilket inflytande föreningen har.

Ett medlemskap ger inte bara exempelvis lönerådgivning, arbetsrättsligt stöd och andra mervärden till dig som enskild medlem utan ökar möjligheterna för föreningen att påverka avtal, politik, arbetsmarknad, löner, med mera

Pga pandemin har vi under 2020 inte kunnat besöka studenterna på lärosätena som vi brukar. Under hösten har SRAT tagit fram digitala hjälpmedel och arbetssätt som gör att vi nu kan komma igång igen med en aktiv rekrytering.

Du som är medlem och vill stärka föreningen kan i dina nätverk berätta om det viktiga arbetet vi gör för att höja statusen på arbetet med idrott, hälsa och folkhälsa. 

Du som är studerandemedlem och värvar annan student får dessutom ett presentkort på 100 kr för varje student du värvar. Läs mer om det på SRATs hemsida. https://www.srat.se/Medlemskapet/rekrytera-en-klasskompis/

14 juni 2021, 23:05

Barn och ungdomars hälsovanor

Generation Pep presenterar nya oroande siffror över barn och ungdomars hälsovanor. I deras senast...

14 juni 2021, 22:56

Att förhandla lön - två infallsvinklar

Trots att lönen självklart är en viktig fråga för oss alla, så är det ändå något de flesta tycker...

14 juni 2021, 22:41

På väg ut i arbetslivet – råd och tips

Att söka jobb är en process som kan ta tid och man ska vara medveten om att det inte alltid är...

13 juni 2021, 16:15

Viktor Widblom - idrottsvetare på e-sportförbund

Viktor Widblom har studerat till idrottsvetare på Linnéuniversitetet och arbetar numera som...

13 juni 2021, 15:56

Angelica Sekobon - idrottsvetare på antidopingorganisation

Angelica Sekobon är idrottsvetare och arbetar på Antidoping Sverige. Vi fick en intervju med...