2021-04-11

Val av ny ledamot till styrelsen

Av personliga skäl har en ledamot i styrelsen slutat. Med tanke på att vi har ett flertal stora projekt på gång har vi beslutat att förrätta fyllnadsval.

Vid föreningsstämman 2020 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden om behov uppstod.

Av personliga skäl har en ledamot i styrelsen slutat. Med tanke på att vi har ett flertal stora projekt på gång har vi beslutat att förrätta fyllnadsval. 

Det går till så att vi via nyhetsbrevet föreslår en kandidat och om inte en majoritet medlemmar hör av sig med annat förslag eller röstar nej senast 10 maj 2021, så är kandidaten invald i styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2022.

Styrelsen föreslår till ny ledamot:

Kristin Bastrup-Frank

Ni kan läsa hennes presentation i nyhetsbrevet.

Om någon har annan kandidat eller vill rösta emot styrelsens förslag så skicka epost senast 10 maj 2021 på ordforande@halsoakademikerna.se

14 juni 2021, 23:05

Barn och ungdomars hälsovanor

Generation Pep presenterar nya oroande siffror över barn och ungdomars hälsovanor. I deras senast...

14 juni 2021, 22:56

Att förhandla lön - två infallsvinklar

Trots att lönen självklart är en viktig fråga för oss alla, så är det ändå något de flesta tycker...

14 juni 2021, 22:41

På väg ut i arbetslivet – råd och tips

Att söka jobb är en process som kan ta tid och man ska vara medveten om att det inte alltid är...

13 juni 2021, 16:15

Viktor Widblom - idrottsvetare på e-sportförbund

Viktor Widblom har studerat till idrottsvetare på Linnéuniversitetet och arbetar numera som...

13 juni 2021, 15:56

Angelica Sekobon - idrottsvetare på antidopingorganisation

Angelica Sekobon är idrottsvetare och arbetar på Antidoping Sverige. Vi fick en intervju med...