2021-06-13

Angelica Sekobon - idrottsvetare på antidopingorganisation

Angelica Sekobon är idrottsvetare och arbetar på Antidoping Sverige. Vi fick en intervju med Angelica som berättar om hennes varierande arbetsdagar och ger tips på vad man som idrottsvetarstudent eller nybliven idrottsvetare kan tänka på när man är på väg ut på arbetsmarknaden.

Angelica gick först den 3-åriga kandidatutbildningen Coaching & Sportmanagement på Linnéuniversitetet och kompletterade sedan med en magisterutbildning inom Idrottsvetenskap, även den på Linneuniversitetet. Hon berättar att man nu kan läsa denna som master. Angelica har även läst idrottsvetenskap på masternivå på GIH. Hon har dock inte skrivit en masteruppsats. Under tiden hon studerade på GIH skickade hon nämligen in en spontanansökan till RF som passande nog behövde en vikarie till Antidoping Sverige (dåvarande Svensk Antidoping). Det visade sig att Angelica var rätt person på rätt plats vilket ledde till att hon blev kvar även efter att vikariatet gått ut. Angelica berättar att hon snabbt lärde sig processer och regler och att hon även hade kännedom om många av processerna sedan innan i sin position som före detta elitaktiv med kronisk sjukdom, vilket var en kompetens som man just då behövde. Att analysera olika typer av information på ett opartiskt sätt är en viktig kunskap i hennes arbete. Angelica hade tidigare vid sidan om sina studier arbetat deltid för organisationer som är värdegrundsbaserade t.ex. Stiftelsen Choice som arbetar med faktabaserad utbildning inom ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Att under studietiden engagera sig ideellt organisationer som man kan tänka sig att arbeta i efter examen är ett råd som Angelica vill förmedla till andra studenter.

Hur ser din arbetsdag ut

Mina arbetsdagar varierar mycket. Just nu under pandemin har vi haft mycket interna teamsmöten för att diskutera hur vi ska lösa olika svårigheter som uppkommit på grund av pandemin. Eftersom mycket av vårt arbete är beroende av hur träning och tävling ser ut för olika utövare har en del av arbetet vi gör med att samla data på lämpliga testperioder och platser försvårats av pandemin. Men en vanlig dag för mig inkluderar att svara på frågor via telefon och e-post, granska inkommande dokument och återkoppla till utövare kring de dokumenten. Jag lägger även ut uppdrag till våra funktionärer på fältet utifrån en strategi och riskanalys. Jag följer upp tidigare insamlade prover inom en del idrotter samt registrerar och anonymiserar sekretessunderlag som ska behandlas.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Mina arbetskollegor är helt fantastiska och det är nog det bästa med mitt jobb. Utöver det är arbetet mycket utvecklande och det händer något nytt ofta som ger en ny chans att lära sig något mer. Jag har också en chef som ser alla anställda och både ser till att man får chans att utvecklas och värnar om oss som medarbetare.

För den som är intresserad av att utbilda sig till idrottsvetare tipsar Angelica om att jämföra innehållet på de olika idrottsvetarutbildningarna som finns. Vissa utbildningar har fördjupningar inom t.ex. fysiologi, psykologi eller organisering. Det finns även utbildningar som har en bredare blandning vilket kan vara bra om man är osäker på vilket område man vill arbeta inom.

För den som är nyutbildad idrottsvetare gäller det att tänka brett. Om inget arbete på marknaden finns tillgängligt inom det området du vill arbeta finns det kanske andra positioner inom organisationen som kan göra att du får in foten, eller arbeten som kan ge dig ett försprång i kompetens när ditt drömjobb blir tillgängligt, berättar Angelica.

Jag har alltid velat arbeta proaktivt inom idrotten, men kom in på det arbetet jag gör nu genom att börja med att svara i telefon, fördela post, svara på standardfrågor och föra över information från pappersdokument till en databas. Genom att jag var noggrann och snabb utökades uppgifterna när chefen insåg att kompetensen för det fanns för att klara de uppgifterna. Nu arbetar jag både proaktiv, aktivt och reaktivt med olika arbetsuppgifter.

Varför valde du att gå med i HälsoAkademikerna och vad har du fått ut av att vara medlem? 

Jag hade bestämt mig att gå med i en fackförening redan under min studietid och hittade HälsoAkademikerna på en studentmässa via Linnéuniversitetet. Jag upplevde att HälsoAkademikerna  representerade yrkesgrupper jag kunde tänka mig att arbeta inom vilket gjorde att det kändes som det självklara valet! Jag hade bestämt mig för att inte gå med i något fackförbund som gör TV-reklam, för mig upplevs det som ett slöseri av medlemmarnas pengar. Det jag fått ut av medlemskapet hittills är Sacos lönesök samt inbjudningar till många intressanta föreläsningar.

Tack Angelica för att du tog dig tid att svara på frågorna!

14 juni 2021, 23:05

Barn och ungdomars hälsovanor

Generation Pep presenterar nya oroande siffror över barn och ungdomars hälsovanor. I deras senast...

14 juni 2021, 22:56

Att förhandla lön - två infallsvinklar

Trots att lönen självklart är en viktig fråga för oss alla, så är det ändå något de flesta tycker...

14 juni 2021, 22:41

På väg ut i arbetslivet – råd och tips

Att söka jobb är en process som kan ta tid och man ska vara medveten om att det inte alltid är...

13 juni 2021, 16:15

Viktor Widblom - idrottsvetare på e-sportförbund

Viktor Widblom har studerat till idrottsvetare på Linnéuniversitetet och arbetar numera som...

13 juni 2021, 15:56

Angelica Sekobon - idrottsvetare på antidopingorganisation

Angelica Sekobon är idrottsvetare och arbetar på Antidoping Sverige. Vi fick en intervju med...