2020-10-11

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Hösten är normalt en period full av verksamhet inriktad på exempelvis rekrytering av nya studenter, arbete med Hälsovetardagen och planering av kommande året. Denna höst så försöker vi hitta alternativ till hur vi kan upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå. Vi precis som många andra försöker använda olika digitala lösningar för exempelvis möten, rekrytering, med mera.

Den nya styrelsen som valdes i mars har således inte riktigt kommit igång med sina arbetsuppgifter på det sätt det brukar vara på hösten efter ca ett halvårs arbete. Men detta år liknar inget annat så vi i styrelsen gör det vi kan för att hålla föreningens verksamhet flytande.

Vi har en bred och djup kunskap i styrelsen som mycket väl passar in på nuvarande fokusområden.

När vi väl hittar anpassade arbetsformer utifrån rådande omständigheter så kommer resultaten att komma.

Medlemssiffrorna ser stabila ut trots att ingen aktiv rekrytering (ffa besök på utbildningarna) genomförts sedan början av året. Vi kommer nu under hösten genomföra digitala rekryteringsträffar.

I nyhetsbrevet denna gång kan ni bland annat läsa om covid/folkhälsa, behovet av HV kompetens i hälsovård. Läs även presentationen av Ludvig Faleij som nu i höst ansluter till styrelsen.

Arbetet med en sk Kompetensprofil som inleddes med en konferens på GIH i februari har tyvärr stått relativt stilla pga pandemin. Meningen var att utbildningarna skulle arbeta med en rad olika frågor och att vi skulle samlas åter i oktober för ytterligare en konferens på temat.

Vi gör ett omtag och satsar på en konferens under kvartal 1 nästa år. Förhoppningsvis i fysisk form men annars digitalt.

Håll i och håll ut och fortsätt med lågriskbeteende!

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...