2020-06-02

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Hoppas ni har det bra i dessa både otäcka och svårbegripliga tider! De flesta av oss har nog nu ändå börjat vänja sig vid att leva våra liv lite eller mycket annorlunda både privat och i vår sysselsättning.

De direkta hälsoeffekterna av coronaviruset är påtagliga och tydliga. De mer långtgående bieffekterna på folkhälsan dels i form av psykisk ohälsa efter tex isolering men även det som följer i spåren av en klart försämrad ekonomi för både individer och samhället.

Läs mer i artikeln av hälsopedagogerna Lisa och Vladimir om deras arbete på Upplands Väsbys psykiatriska mottagning.

Detta är det första numret sedan föreningsstämman med hela nya styrelsen på plats. Vi har fått ihop en styrelse med en spridning i ålder, erfarenheter, boendeort, utbildning, med mera.

Ni kan läsa deras respektive presentationer i detta nummer.

Verksamheten är såklart påverkad av coronapandemin. Exempelvis så har inga rekryteringsträffar kunnat genomföras då studenterna läser på distans men vi förbereder dels ett utskick till avgångsstudenter i juni men ffa att genomföra rekryteringsträffar med studenterna via distansverktyg såsom Skype, Teams, etc.

Som en del ”experter” har siat så kommer många av de nya beteenden och arbetssätt vi tvingas till pga coronapandemin att utveckla nya och effektivare sätt att arbeta. Ett exempel är hur en stor del av befolkningen nu behärskar kommunikation via sociala medier och olika kommunikationsprogram.

Vi kommer så snart som möjligt att återuppta arbetet tillsammans med utbildningsprogrammen för att ta fram kompetensprofiler och i förlängningen en legitimation för delar av medlemskåren.

Hoppas ni får en fin sommar och passar på att semestra i ert närområde och gynna den lokala turistnäringen där ni bor.

Andreas Lövdahl

Ordförande

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...