2020-06-02

Josephine Berge

Josephine Berge är ny ledamot i styrelsen.

Jag tog kandidatexamen från Hälsopromotionsprogrammet på Göteborgs Universitet år 2015. Idag jobbar jag med hälsofrämjande arbete på en sim- och idrottshall i Stockholm.

I mitt dagliga arbete ingår både praktiskt arbete i form av gruppträning och kurser för olika målgrupper och administrativt arbete i form av samordning, olika samarbeten och projekt för att nå prioriterade grupper, framför allt personer med funktionsnedsättning och ungdomar.

Jag har varit med i Hälsoakademikerna sedan jag var student för att de bedriver ett viktigt arbete för att stärka hälsovetares roll i arbetslivet, t.ex. att ta fram en kompetensprofil för hälsovetare och att jobba för en legitimation. Det har även varit värdefullt att ta del av Hälsoakademikernas lönestatistik inför anställningsintervjuer.

Jag har nu valt att engagera mig i Hälsoakademikernas styrelse för att jag tror på bättre samverkan mellan hälsovetare och sjukvården, där hälsovetare skulle kunna avlasta hälso- och sjukvården genom att jobba förebyggande med områden som kost, fysisk aktivitet, stress och tobaksavvänjning. För att detta ska bli verklighet är det viktigt med tydlighet kring vad en hälsovetare gör och var och varför vi behövs, det arbetet vill jag engagera mig i.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...