2020-06-02

Johanna Flogstam

Johanna Flogstam är ny ledamot i styrelsen.

Jag studerar till folkhälsopedagog/hälsovetare och är nu inne på den fjärde terminen. Detta är ett område som jag verkligen brinner för och där det hela tiden finns utrymme för utveckling. Jag ser fram emot min framtida yrkesroll och de utmaningar som den bär med sig.

Min tidigare yrkesroll har alltid varit inom hälso-och sjukvården. Först som undersköterska inom olika verksamheter, sedan inom tandvården som tandsköterska och slutligen som operationstandsköterska inom operationssjukvården. Efter mina fjorton år inom operationssjukvården kände jag mig redo för vidareutveckling. Det tvärvetenskapliga området folkhälsa såg jag som en bra förutsättning för att vidga vyerna dels inom hälsa dels ur ett helhetsperspektiv av människa, miljö och samhälle.

Redan som verksam i programrådet på Kristianstad Högskola fann jag intresse i att engagera mig i Hälsoakademikern. Som styrelseledamot kan jag vara delaktig och påverka förutsättningarna för den framtida yrkesrollen. Det känns både givande och otroligt viktigt att få vara med och påverka arbetsmarknaden, att stärka hälsovetarens viktiga roll.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...