2020-06-02

Johanna Flogstam

Johanna Flogstam är ny ledamot i styrelsen.

Jag studerar till folkhälsopedagog/hälsovetare och är nu inne på den fjärde terminen. Detta är ett område som jag verkligen brinner för och där det hela tiden finns utrymme för utveckling. Jag ser fram emot min framtida yrkesroll och de utmaningar som den bär med sig.

Min tidigare yrkesroll har alltid varit inom hälso-och sjukvården. Först som undersköterska inom olika verksamheter, sedan inom tandvården som tandsköterska och slutligen som operationstandsköterska inom operationssjukvården. Efter mina fjorton år inom operationssjukvården kände jag mig redo för vidareutveckling. Det tvärvetenskapliga området folkhälsa såg jag som en bra förutsättning för att vidga vyerna dels inom hälsa dels ur ett helhetsperspektiv av människa, miljö och samhälle.

Redan som verksam i programrådet på Kristianstad Högskola fann jag intresse i att engagera mig i Hälsoakademikern. Som styrelseledamot kan jag vara delaktig och påverka förutsättningarna för den framtida yrkesrollen. Det känns både givande och otroligt viktigt att få vara med och påverka arbetsmarknaden, att stärka hälsovetarens viktiga roll.

07 juni 2020, 22:46

Hälsovetarskribenter

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlive...

02 juni 2020, 20:10

Folkhälsa - Ett hett ämne

Nu mer än kanske någonsin har området folkhälsa hamnat på kartan. För att se något ljust i allt...

02 juni 2020, 20:01

Jessica Tallbacka

Jessica Tallbacka är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:58

Josephine Berge

Josephine Berge är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:29

Peter Larsson

Peter Larsson är nygammal ledamot i styrelsen