2020-06-02

Jessica Tallbacka

Jessica Tallbacka är ny ledamot i styrelsen.

Jag är utbildad folkhälsovetare och tog min examen i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola år 2017. Efter studierna började jag arbeta heltid på Mälardalens Studentkår i Västerås och Eskilstuna, där jag nu sitter som ordförande sedan 1,5 år tillbaks. Jag bor och är uppväxt i Västerås. På fritiden är jag väldigt aktiv och tycker bland annat om att springa, cykla och spela olika typer av bollsporter.

I mitt nuvarande arbete som kårordförande leder och styr jag en verksamhet vars huvuduppgift är att bevaka att Mälardalens högskola håller god kvalité i sina utbildningar och fattar beslut som inte missgynnar studenterna. En god utbildningskvalitet är viktigt för att studenterna ska få de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna ge sig ut i yrkeslivet efter examen.

Anledningen till att jag blev medlem i HälsoAkademikerna var främst av två skäl. För det första så kunde de erbjuda mig stöd och råd i min roll som folkhälsovetare, vilket jag såg som en resurs och trygghet. För det andra så tyckte jag att HälsoAkademikernas arbete för hälsovetarnas roll på arbetsmarknaden var otroligt viktigt och något som jag ville stötta.

Jag har valt att engagera mig i styrelsen eftersom jag vill vara med och arbeta för att hälsovetarnas yrkesroll stärks på arbetsmarknaden. Hälsovetarna är en yrkesgrupp som enligt mig får alldeles för lite uppmärksamhet i samhället och på arbetsmarknaden, trots det otroligt viktiga arbete som en hälsovetare utför. Att hälsovetarnas roll stärks är en vinst för alla! Jag vill därför tillföra mina kunskaper och erfarenheter till styrelsens arbete för att driva detta arbete framåt och samtidigt utveckla HälsoAkademikerna ytterligare. Likaså är mina förhoppningar att jag själv kommer få nya erfarenheter och kunskaper som kan vara värdefulla för framtiden. Jag ser mycket fram emot vårt kommande arbete och de resultat vi ska åstadkomma!

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...