2020-06-02

Folkhälsa - Ett hett ämne

Nu mer än kanske någonsin har området folkhälsa hamnat på kartan. För att se något ljust i allt elände med Covid-19, så är det faktiskt hur aktuellt folkhälsa har blivit.

Plötsligt är gemene man mer uppmärksam på området folkhälsa. Jag möts inte längre utav frågetecken när någon frågar mig vad det är för något som jag studerar. Tänk att det ska krävas en global kris och pandemi för detta…förvånansvärt kan det tyckas. På kort tid har folkhälsa rörts sig från att vara ett relativt ouppmärksammat område i folkmun, till att samexistera i vardagen. Det omnämns i dagsläget i vartenda nyhetsinslag. Ur ett studerande-perspektiv skulle jag vilja säga, trots de tråkiga omständigheterna som det för med sig, att detta bygger nya förutsättningar för framtiden. Framförallt kan sannolikt arbetsmarknaden komma att påverkas positivt. Där som det tidigare avvecklats och dragits ner på, skjuts det kanske fortsättningsvis till resurser istället. Kanske förändrar tiden med Covid-19 människors syn på folkhälsa för alltid, där nya insikter bildas. Folkhälsan kanske äntligen får sin givna plats på kartan, där samhället och världen höjer blicken och ser hur hälsa utgörs av många olika samverkande dimensioner. När världen ska återhämta sig ifrån sviterna av Covid-19 och dess framfart, kommer det krävas stora insatser för folkhälsan. Kanske är det så att vi inom området kommer att behövas mer nu än någonsin. Det är ett otroligt viktigt arbete framöver som kommer kräva många samordnade insatser. Kanske reser vi oss tillsammans starkare ur detta än någonsin förr.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...