Idrott

De senaste nyheterna inom slutogen idrott

Läs de senaste nyheterna här.

Rullatorlopp i Göteborg

2019-05-26 11:17

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

SIPF:s konferens på Bosön

2019-05-26 11:17

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

Sund Smart Stark Senior!

2019-05-26 11:17

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

Seniorkraft

2019-05-26 11:17

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

Äldres idrottande

2019-05-26 11:16

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...

Engagera dig

2019-05-26 11:16

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch? Då ska du ta chansen att...

Idrotten – en arena för hälsofrämjande arbete i Örebro län

2019-04-16 22:28

Margareta Johansson från Örebroidrotten beskriver ÖLIF och samarbetet med kommuner och regionen.

Föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott

2019-04-16 22:03

Vilka fördelar och utmaningar finns med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott?

När idrott fungerar – varför fungerar det?

2019-04-16 21:45

Tor Söderström på Umeå universitet har studerat idrotten när den fungerar - från idrottsdebut til...

Nutidens dagliga rörelsemönster

2019-04-16 21:24

Elin Ekblom Bak, docent på GiH i Stockholm, beskriver att dagens rörelsemönster har förändrats, m...

Medveten närvaro – en väg till hälsa och prestation

2019-04-16 21:13

John Jouper från Örebro universitet frågar sig hur medveten närvaro kan påverka utövandet av...

Rörelseförståelse

2019-04-16 17:27

Att utveckla rörelseförståelse är lika viktigt som att lära sig att läsa och skriva!

Barnidrott - ingen lek

2019-04-16 16:59

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska...

Val av ny ledamot till styrelsen

2019-04-15 19:22

Vid föreningsstämman 2018 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden ...

Alkohol & Idrott

2019-04-15 16:01

Föreläsning kring alkohol och idrott. Vilken roll har idrottsledare och föräldrar inom t.ex....

Idrott och folkhälsa i stadsplanering

2019-04-14 23:50

Integrera idrott och folkhälsa i den växande och förtätade staden med hjälp av lokalförsörjningsp...

Hälsofrämjande insatser i skolan - fokus på daglig rörelse

2019-04-14 23:48

Forskning om fysisk aktivitet och skolan. Hälsofrämjande arbete med fokus på elevernas perspektiv.

Hjärnans fantastiska förmåga till läkning

2019-04-14 23:47

Inspirerande och uppskattande föreläsning om hur envishet, stöd från omgivningen och träning kan ...

Puls för lärande och hälsa

2019-04-14 23:45

Pulshöjande aktiviteter i skolan kan förbättra hälsa och välbefinnande samt villkoren för elevers...

Hälsovetardagarna 2019

2019-04-14 23:42

HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Örebro läns Idrottsförbund...