Hälsa & Friskvård

De senaste nyheterna inom hälsa och friskvård

Läs det senaste här.

Idrotten – en arena för hälsofrämjande arbete i Örebro län

2019-04-16 22:28

Margareta Johansson från Örebroidrotten beskriver ÖLIF och samarbetet med kommuner och regionen.

Föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott

2019-04-16 22:03

Vilka fördelar och utmaningar finns med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott?

När idrott fungerar – varför fungerar det?

2019-04-16 21:45

Tor Söderström på Umeå universitet har studerat idrotten när den fungerar - från idrottsdebut til...

Nutidens dagliga rörelsemönster

2019-04-16 21:24

Elin Ekblom Bak, docent på GiH i Stockholm, beskriver att dagens rörelsemönster har förändrats, m...

Medveten närvaro – en väg till hälsa och prestation

2019-04-16 21:13

John Jouper från Örebro universitet frågar sig hur medveten närvaro kan påverka utövandet av...

Rörelseförståelse

2019-04-16 17:27

Att utveckla rörelseförståelse är lika viktigt som att lära sig att läsa och skriva!

Barnidrott - ingen lek

2019-04-16 16:59

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska...

Val av ny ledamot till styrelsen

2019-04-15 19:22

Vid föreningsstämman 2018 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden ...

Alkohol & Idrott

2019-04-15 16:01

Föreläsning kring alkohol och idrott. Vilken roll har idrottsledare och föräldrar inom t.ex....

Idrott och folkhälsa i stadsplanering

2019-04-14 23:50

Integrera idrott och folkhälsa i den växande och förtätade staden med hjälp av lokalförsörjningsp...

Hälsofrämjande insatser i skolan - fokus på daglig rörelse

2019-04-14 23:48

Forskning om fysisk aktivitet och skolan. Hälsofrämjande arbete med fokus på elevernas perspektiv.

Hjärnans fantastiska förmåga till läkning

2019-04-14 23:47

Inspirerande och uppskattande föreläsning om hur envishet, stöd från omgivningen och träning kan ...

Puls för lärande och hälsa

2019-04-14 23:45

Pulshöjande aktiviteter i skolan kan förbättra hälsa och välbefinnande samt villkoren för elevers...

Hälsovetardagarna 2019

2019-04-14 23:42

HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Örebro läns Idrottsförbund...

Projektledare till Facebookgrupp

2019-02-10 19:02

HälsoAkademikerna söker projektledare/administratörer till kommande interaktiv Facebookgrupp.

Att verka tillsammans

2019-02-10 15:26

Tillit och respekt är viktiga ingredienser för lyckad samverkan. Margareta Johansson, Örebro läns...

Nyckel för aktivt liv?

2019-02-10 15:26

Att utveckla rörelseförståelse kan vara en nyckel för att skapa fysisk kapacitet och förmåga, tro...

Från elit- till barnidrott

2019-02-10 15:26

Idrottsläkaren Klas Östberg brinner för barnidrott och anser att det finns mycket att förbättra....

Hälsovetardagarna 2019

2019-02-10 14:30

HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete presenterar stolt årets...

Dags för examensarbete?

2018-12-14 18:31

Vi har flera områden som vi arbetar med där vi skulle behöva hjälp av några som ska skriva...