Hälsa & Friskvård

De senaste nyheterna inom hälsa och friskvård

07 juni 2020, 22:46

Hälsovetarskribenter

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlive...

02 juni 2020, 20:10

Folkhälsa - Ett hett ämne

Nu mer än kanske någonsin har området folkhälsa hamnat på kartan. För att se något ljust i allt...

02 juni 2020, 20:01

Jessica Tallbacka

Jessica Tallbacka är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:58

Josephine Berge

Josephine Berge är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:29

Peter Larsson

Peter Larsson är nygammal ledamot i styrelsen

02 juni 2020, 19:21

Johanna Flogstam

Johanna Flogstam är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:10

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

02 juni 2020, 18:35

Hälsovetare - en värdefull resurs även i kristider

Coronakrisen har fört med sig att grupper som redan hade det tufft har drabbats ännu hårdare. I...

02 juni 2020, 18:20

Hälsoarbete på simhall

Hälsoarbete på en simhall handlar om att möjliggöra för alla att vara fysiskt aktiva, oavsett kön...

11 mars 2020, 22:47

Min tid i styrelsen

Styrelsearbete ger många nya erfarenheter och nätverk samt stor möjlighet till påverkansarbete.

11 mars 2020, 22:47

Min tid i styrelsen

Större nätverk och nya erfarenheter och mitt engagemang fortsätter för att marknadsföra...

11 mars 2020, 22:46

Strateg och praktiker – en optimal kombination!

Anne gör både och – jobbar för hälsan både på strategisk nivå och i möte med individen.

11 mars 2020, 22:46

SRAT´s lönedelegationer – din insats är viktig!

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT och ska representera SRAT:s...

11 mars 2020, 22:46

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 mars 2020, 22:45

Inbjudan till föreningsstämma

Föreningsstämman onsdagen den 18 mars sker pga coronaviruset via Skype

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...