Folkhälsa

De senaste nyheterna inom folkhälsa

11 mars 2020, 22:47

Min tid i styrelsen

Styrelsearbete ger många nya erfarenheter och nätverk samt stor möjlighet till påverkansarbete.

11 mars 2020, 22:47

Min tid i styrelsen

Större nätverk och nya erfarenheter och mitt engagemang fortsätter för att marknadsföra...

11 mars 2020, 22:46

Strateg och praktiker – en optimal kombination!

Anne gör både och – jobbar för hälsan både på strategisk nivå och i möte med individen.

11 mars 2020, 22:46

SRAT´s lönedelegationer – din insats är viktig!

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT och ska representera SRAT:s...

11 mars 2020, 22:46

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 mars 2020, 22:45

Inbjudan till föreningsstämma

Föreningsstämman onsdagen den 18 mars sker pga coronaviruset via Skype

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...

12 december 2019, 13:04

Nätverk kring hälsa i Halmstad

Att nätverka kring hälsa är viktigt för erfarenhetsutbyte och för att stödja, inspirera, engagera...

12 december 2019, 13:03

Medlemsintervju: Hälsopedagog inom psykiatrin

Att arbeta hälsofrämjande med att främja goda levnadsvanor inom psykiatrin är extra spännande och...

12 december 2019, 13:02

Kallelse föreningsstämma

Varmt välkommen till föreningsstämman som kommer hållas den 18 mars i samband med Hälsovetardagen...

12 december 2019, 13:02

Nya ledamöter sökes!

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch?Då ska du ta chansen att...

12 december 2019, 13:01

Hälsovetardagen den 18 mars 2020

HälsoAkademikerna i samarbete föreningen SFFF samt Högskolan Dalarna och Tränarprogrammet...

12 december 2019, 13:00

Ordföranden har ordet

Styrelsens arbetssätt och sammansättning kommer att ändras och ett stort fokusområde blir ”Projek...

14 oktober 2019, 12:02

Hälsoförskolan Högkullen

I augusti hade hälsoförskolan i Örkelljunga sin officiella invigning. I en intervju med...

13 oktober 2019, 21:09

Kravprofil för hälsopedagoger

Hälsopedagoger fokuserar på hälsofrämjande faktorer. Läs mer om den nyligen framtagna formella...

08 oktober 2019, 10:43

Fysisk aktivitet hos unga vuxna med diabetes

Fysisk aktivitet som blodsockersänkande medicin har visat sig effektiv för unga typ 1-diabetiker....