Folkhälsa

De senaste nyheterna inom folkhälsa

14 oktober 2019, 12:02

Hälsoförskolan Högkullen

I augusti hade hälsoförskolan i Örkelljunga sin officiella invigning. I en intervju med...

13 oktober 2019, 21:09

Kravprofil för hälsopedagoger

Hälsopedagoger fokuserar på hälsofrämjande faktorer. Läs mer om den nyligen framtagna formella...

08 oktober 2019, 10:43

Fysisk aktivitet hos unga vuxna med diabetes

Fysisk aktivitet som blodsockersänkande medicin har visat sig effektiv för unga typ 1-diabetiker....

08 oktober 2019, 10:42

Dansa för att må bra!

”Jag har blivit mycket mer självsäker tack vare dansen. Den får mig att bli stark på insidan.”...

08 oktober 2019, 10:41

Barnkonventionen och idrottsrörelsen!

Barnkonventionen beskriver alla barns rättigheter över hela världen. Barnkonventionen kommer att...

08 oktober 2019, 10:38

Hälsopedagoger inom skola

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom skolan är mycket viktigt! Här intervjuas en...

08 oktober 2019, 10:37

Hälsoriksdagen 2019

Hälsoriksdagen är en mötesplats mellan politiker och aktörer, intresseorganisationer och...

08 oktober 2019, 10:36

Vi söker dig!

Är du student och vill dela med dig av dina erfarenheter från att vara student på ett program ino...

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...

26 maj 2019, 11:16

Engagera dig!

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch?Då ska du ta chansen att...

16 april 2019, 22:28

Idrotten – en arena för hälsofrämjande arbete i Örebro län

Margareta Johansson från Örebroidrotten beskriver ÖLIF och samarbetet med kommuner och regionen.

16 april 2019, 22:03

Föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott

Vilka fördelar och utmaningar finns med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott?

16 april 2019, 21:45

När idrott fungerar – varför fungerar det?

Tor Söderström på Umeå universitet har studerat idrotten när den fungerar - från idrottsdebut til...

16 april 2019, 21:24

Nutidens dagliga rörelsemönster

Elin Ekblom Bak, docent på GiH i Stockholm, beskriver att dagens rörelsemönster har förändrats, m...

16 april 2019, 21:13

Medveten närvaro – en väg till hälsa och prestation

John Jouper från Örebro universitet frågar sig hur medveten närvaro kan påverka utövandet av...

16 april 2019, 17:27

Rörelseförståelse

Att utveckla rörelseförståelse är lika viktigt som att lära sig att läsa och skriva!