Hälsovetardagarna 2019

HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Örebro läns Idrottsförbund, SISU Örebro arrangerade 2019 års Hälsovetardagar på Örebro Universitet med temat idrott och folkhälsa!

Hjärnans fantastiska förmåga

Inspirerande och uppskattande föreläsning om hur envishet, stöd från omgivningen och träning kan få en människa att återta livet!

Puls för lärande och hälsa

Pulshöjande aktiviteter i skolan kan förbättra hälsa och välbefinnande samt villkoren för elevers lärande och prestation!

Barnidrott - ingen lek

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska OS-truppen vid flera olympiader. Klas brinner för barnidrott på barns villkor.

Hälsofrämjande insatser i skolan

Forskning om fysisk aktivitet och skolan. Hälsofrämjande arbete med fokus på elevernas perspektiv.

Idrott och folkhälsa i stadsplanering

Integrera idrott och folkhälsa med hjälp av lokalförsörjningsplaner, fysisk observation och brukardialog samt stadsutvecklingsmodell.

Alkohol & Idrott

Föreläsning kring alkohol och idrott. Vilken roll har idrottsledare och föräldrar inom t.ex. ungdomsidrott?

Rörelseförståelse

Att utveckla rörelseförståelse är lika viktigt som att lära sig läsa och skriva!

Medveten närvaro – en väg till hälsa och prestation

John Jouper från Örebro universitet frågar sig hur medveten närvaro kan påverka utövandet av idrotten och främjandet av folkhälsan.

Nutidens dagliga rörelsemönster hos befolkningen

Elin Ekblom Bak, docent på GiH i Stockholm, beskriver att dagens rörelsemönster har förändrats, men hur ser det ut, vad innebär det och vad kan vi göra?

När idrott fungerar - varför fungerar det?

Tor Söderström på Umeå universitet har studerat idrotten när den fungerar - från idrottsdebut till breddidrott och från elitidrott till expertutövare.

Föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott

Vilka fördelar och utmaningar finns med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott?

Idrotten – en arena för hälsofrämjande arbete i Örebro län

Margareta Johansson från Örebroidrotten beskriver ÖLIF och samarbetet med kommuner och regionen.

 

Val av ny ledamot till styrelsen

Vid föreningsstämman 2018 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden om behov uppstod.

Projektledare till Facebookgrupp

HälsoAkademikerna söker projektledare/administratörer till kommande interaktiv Facebookgrupp. Ta chansen och engagera dig i detta!

Engagera dig i styrelsen

Brinner du för hälsofrågor och vill du utvecklas tillsammans med oss så ta chansen att engagera dig i föreningens arbete som ledamot i styrelsen! 

Artiklar inom hälsa sökes

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlivet. Tveka inte att skriva till oss!

Vill du jobba i projekt?

HA söker projektledare och projektdeltagare samt dig som vill stötta föreningen på andra sätt. Ta chansen att både göra något för vår bransch samt inte minst för dig själv.