Ordföranden har ordet juni 2021

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Barn och ungdomars hälsovanor

Generation Pep presenterar nya oroande siffror över barn och ungdomars hälsovanor. I deras senaste Pep-rapport uppmärksammas några av de folkhälsoutmaningar som finns bland unga i Sverige och belyser samtidigt några av de hälsoklyftor som råder i samhället.

På väg ut i arbetslivet – råd och tips

Att söka jobb är en process som kan ta tid och man ska vara medveten om att det inte alltid är enkelt att få sitt drömjobb och vägen dit kan ibland kännas motig.

Att förhandla lön - två infallsvinklar

Trots att lönen självklart är en viktig fråga för oss alla, så är det ändå något de flesta tycker är svårt att prata och förhandla om. Vad är ”rätt” lön för mig, hur kan jag begära mer utan att vara ”skrytig”, är jag inte med i facket för att slippa förhandla lönen själv? Detta är frågor som jag tror många ställer sig.

Hjärnans behov från savannen är högaktuellt 2021 och framåt

Hjärnan och kroppen är skapad för ett aktivt liv berättar Emma Siggesson utifrån sitt examensarbete "Hur affekterar fysiskt aktivitetsmönster och sömn mående dagen efter? - En kvantitativ studie om hälsosamma hjärnfunktioner" från 2019.

Viktor Widblom - idrottsvetare på e-sportförbund

Viktor Widblom har studerat till idrottsvetare på Linnéuniversitetet och arbetar numera som kanslist på e-sportförbundet SESF i Stockholm. Vi har fått en intervju med Viktor där han berättar om sina tidigare erfarenheter från studietiden och om sitt nuvarande arbete på förbundet.

Marie Cesares Olsson - hälsoutvecklare på regionen

Vi har intervjuat Marie Cesares-Olsson, hälsoutvecklare på regionen. Marie läste till hälsovetare på folkhälsoutvecklarprogrammet i Örebro, blev klar med sin utbildning 2006 och arbetar numera som utvecklingsledare på Region Örebro. Tidigare har Marie suttit i HälsoAkademikernas styrelse.

Angelica Sekobon - idrottsvetare på antidopingorgani-sation

Angelica Sekobon är idrottsvetare och arbetar på Antidoping Sverige. Vi fick en intervju med Angelica som berättar om hennes varierande arbetsdagar och ger tips på vad man som idrottsvetarstudent eller nybliven idrottsvetare kan tänka på när man är på väg ut på arbetsmarknaden.

Anna Lundwall - hälsopedagog på Försvarshälsan Stockholm

Vi har intervjuat Anna Lundwall som är hälsopedagog på Försvarshälsan Stockholm. Vi har intervjuat henne om hur det är att jobba som hälsovetare inom försvarsmakten och om vägen dit.

Aktuellt i HA

I nyhetsbreven från nu och framåt kommer vi att skriva om vad styrelsen och andra medlemmar i HälsoAkademikerna har gjort senaste tiden och vad som är planerat framåt. Allt för att ni medlemmar ska ha full insyn i vad som händer i föreningen.

Engagera dig!

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch? Då ska du ta chansen att engagera dig i föreningens arbete!

Jobba i projekt

HA söker projektledare och projektdeltagare samt dig som vill stötta föreningen ideellt på andra sätt. Ta chansen att både göra något för vår bransch samt inte minst för dig själv.

Vill du nå ut?

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlivet. Tveka inte att höra av dig till oss om vad du vill nå ut med!