Ordföranden har ordet

KRAVPROFILER OCH LEGITIMATION - PROJEKTBESKRIVNING. 

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades i början av april fanns de 20 miljonerna till äldres fysiska aktivitet, som Socialdemokraterna hade lovat i valet, inte med.

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande och en social samvaro. Seniorkraft utvecklar tillvaron för de äldre i form av fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och meningsfullhet.

Sund Smart Stark Senior!

"Sund Smart Stark Senior!" är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro främjar hälsan hos Smålands äldre.

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar. Rullatorloppet ska på ett lustfyllt sätt inspirera till motion och rörelse.

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen hade temat "Self compassion" och "Mindfulness". Innebörden av dessa begrepp har visat sig vara viktiga för mental hälsa och välbefinnande.

Engagera dig

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch? Då ska du ta chansen att engagera dig i föreningens arbete som ledamot i styrelsen. 

Artiklar inom hälsa

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlivet. Tveka inte att skriva till oss!

Vill du jobba i projekt?

HA söker projektledare och projektdeltagare samt dig som vill stötta föreningen på andra sätt. Ta chansen att både göra något för vår bransch samt inte minst för dig själv.