Ordföranden har ordet

Styrelsens arbetssätt och sammansättning kommer att ändras och ett stort fokusområde blir ”Projekt kravprofil” kommande mandatperiod.

Hälsovetardagen den 18 mars 2020

Varmt välkommen till en inspirerande kompetensutvecklingsdag den 18 mars 2020 med tema Idrott & Folkhälsa på Högskolan Dalarna i Falun.

Nya ledamöter sökes!

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch? Då ska du ta chansen att engagera dig i föreningens arbete!

Kallelse föreningsstämma

Varmt välkommen till föreningsstämman som kommer hållas den 18 mars i samband med Hälsovetardagen på Högskolan Dalarna i Falun.

Medlemsintervju: Hälsopedagog inom psykiatrin

Att arbeta hälsofrämjande med att främja goda levnadsvanor inom psykiatrin är extra spännande och utmanande!

Nätverk kring Hälsa i Halmstad

Att nätverka kring hälsa är viktigt för erfarenhetsutbyte och för att stödja, inspirera, engagera och utbyta kunskaper med varandra.

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra olika professioner.

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat om utbildningar samt framtiden inom hälsoområdet. 

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barns och ungas hälsa.

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat "(Idrotts)tendenser i tiden" och föreläsningar och presentationer handlar om dagsaktuell idrottsvetenskaplig forskning.

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på testanläggningen. 

Artiklar inom hälsa

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlivet.

Tveka inte att skriva till oss!

Vill du jobba i projekt?

HA söker projektledare och projektdeltagare samt dig som vill stötta föreningen på andra sätt. Ta chansen att både göra något för vår bransch samt inte minst för dig själv.