Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Inbjudan till föreningsstämma

Pga coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra föreningens stämma via Skype onsdagen den 18 mars kl 18:00-19:00

SRAT´s lönedelegationer

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT och ska representera SRAT:s professioners fackliga företrädare i förvaltningen.

Strateg och praktiker

Anne gör både och – jobbar för hälsan både på strategisk nivå och i möte med individen.

Min tid i styrelsen

Styrelsearbete ger många nya erfarenheter och nätverk samt stor möjlighet till påverkansarbete.

Min tid i styrelsen

Större nätverk och nya erfarenheter och mitt engagemang fortsätter för att marknadsföra Hälsovetares kompetens.

Artiklar inom hälsa

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlivet.

Tveka inte att skriva till oss!

Vill du jobba i projekt?

HA söker projektledare och projektdeltagare samt dig som vill stötta föreningen på andra sätt. Ta chansen att både göra något för vår bransch samt inte minst för dig själv.