HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Studerandemedlem

Under 2016 startades projektet Studerandemedlem som fokuserar på medlemsvård och medlemsförmåner för studenter som är medlemmar i HälsoAkademikerna.

Styrelsen önskar att skapa en närmare relation med mer kontakt mellan studerandemedlemmar och styrelsen. Syftet med projektet är att hitta en arbetsform som i framtiden kan implementeras i HälsoAkademikernas arbete som fokuserar på mervärde för studerandemedlemmar. Flera insatser är i dagsläget planerade och det krävs fler ideella krafter för att få bollen i rullning ordentligt. Under 2016 rekryterades en studentskribent till medlemsbladet Hälsan, en enkät utformades som skickades ut till samtliga studerandemedlemmar inom SACO i samarbete med Saco studentråd. Styrelsen medverkade även på Spira nätverksmässa Pedagogen som hölls på Göteborgs universitet i mars 2017.

Nu söker vi dig som ser vad våra hälsovetarstudenter har för behov och hur HälsoAkademikerna kan utvecklas för att på bästa sätt vara till stöd för våra studerandemedlemmar.

Kontakta projektansvarig för intresseanmälan.

Projektansvariga: Amanda Backlund
Kontakt: amanda.backlund@halsoakademikerna.se