HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Medlemsenkät

Feedback från medlemmarna är väldigt viktigt för att HälsoAkademikerna ska fortsätta utvecklas. Medlemsenkäten är en viktig kommunikationskanal mellan medlemmarna och styrelsen.

HälsoAkademikerna har tidigare år skickat ut en medlemsenkät för att få feedback och ny input till föreningsarbetet. Vi söker dig som är bra på enkät som metod eller som väldigt gärna vill lära dig och utvecklas inom detta område. Som projektledare utformar du inte bara en enkät utan utvecklar en strategi för hur styrelsen kontinuerligt arbetar aktivt på bästa sätt med enkät som kommunikationskanal.

Kontakta projektansvarig för intresseanmälan.

Projektansvarig: Daniel Ainestrand
Kontakt: daniel.ainestrand@halsoakademikerna.se