HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Hälsovetare i hälso- och sjukvården

I samband med att Socialstyrelsen presenterade Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 inledde HälsoAkademikerna arbetet att lyfta fram hälsovetarens kompetens i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderar hälso- och sjukvården att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. HälsoAkademikerna arbetar med att lyfta fram hälsovetaren kompetens i hälso- och sjukvården, som genom införandet av dessa riktlinjer kräver bredare kompetens inom hälsoarbetet utöver det medicinska.

Vi söker en projektledare till detta projekt. Hör av dig till projektansvarig.

Projektansvarig: Andreas Lövdahl
Kontakt: ordforande@halsoakademikerna.se