HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-06-19

Hälsovetardagen 2023

HälsoAkademikerna genomför ungefär varannat år en temadag för alla medlemmar. Nu söker vi medlemmar som vill engagera sig i planering och genomförande av hälsovetardagen 2023.

Arbetsuppgifterna kan t.ex. bestå av att leta sponsorer, marknadsföra dagen på din utbildning/arbetsplats, kontakta föreläsare, beställa mat etc. 

Vill du vara med och planera Hälsovetardagen 2023? Kontakta ordforande@halsoakademikerna.se så berättar vi mer.