Lokala hälsovetarnätverk

Vill du dra ihop ett gäng hälsovetare för att mingla, diskutera hälsovetarkarriär och kanske bjuda in föreläsare? Nu har du möjlighet till det oavsett var du bor när vi nu utvecklar konceptet lokala hälsovetarnätverk.

Lokala hälsovetarnätverk (LHN) är ett nytt koncept som syftar till att skapa förutsättningar för lokalt nätverkande med nätverksträffar som arrangeras av medlemmarna på orten själva. I Göteborg har medlemmarna Agneta Mattiasson och Linda Behrmann arrangerat tre stycken pilotevent som nu utgör modeller för fortsatt utveckling av konceptet, med Agneta Mattiasson som projektledare.

LHN är en möjlighet för dig som hälsovetare och medlem i föreningen att bilda ett lokalt nätverk som regelbundet träffas för att nätverka och arrangera event med arbetsgivare och föreläsare som kan hjälpa dig att komma vidare i karriären. Föreningen står bakom dig och ditt lokala nätverk och bistår med handledning och resurser.

I Göteborg har de första träffarna varit väldigt lyckade och uppskattade, med inslag som föreläsningar av arbetsgivare och yrkesverksamma hälsovetare, och mycket mingel och intressanta diskussioner. Dra igång ett nätverk på din ort du också! En chans att få utvecklas samt en merit som potentiella arbetsgivare ser som positivt!

Om du vill läsa om träffarna som arrangerats i Göteborg, se Hälsan nr 3 2014.

Hör av dig till Daniel Ainestrand om du har frågor, idéer eller vill göra en intresseanmälan.

Kontakt: daniel.ainestrand@halsoakademikerna.se