HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-05-11

Hälsovetarnätverket

Kanske vill du lära känna andra hälsoakademiker, ställa frågor om yrke och arbetsliv, eller lära dig mer om eget företagande från andra hälsoakademiker med entreprenörsanda. Hälsovetarnätverket är rätt ställe för dig som vill komma i kontakt med andra hälsoakademiker. Det är tillgängligt för alla medlemmar i HälsoAkademikerna och finns på LinkedIn, Facebook och Instagram.

HälsoAkademikerna finns på:
Facebook: https://www.facebook.com/HalsoAkademikerna/
Instagram: @halsoakademikerna
LinkedIn: Halsoakademikerna/srat

HälsoAkademikerna har under åren även haft lokala hälsovetarnätverk för nätverkande och fortbildning med mera. I nuläget har inte något pågående lokalt nätverk men vi stöttar gärna medlemmar som vill starta upp nätverk i sin stad.

Kontakta josephine.berge@halsoakademikerna.se om du vill veta mer