HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Karriärstöd

Vi erbjuder karriärstöd för dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet. Vänd dig till någon av våra karriärcoacher som erbjuder dig karriärsamtal och granskning av CV och personligt brev.

Karriärsamtal

Ett karriärsamtal handlar om att försöka klargöra, utforska och ta fram egna strategier. Det är ingen vägledning eller rådgivning utan syftet är att främja ett medvetandegörande, en lösning och en handling. Samtalet bygger på ett ömsesidigt och aktivt samarbete där mål och önskat befinnande preciseras. Vill du byta yrkesinriktning, hitta dina drivkrafter och din inre motivation, eller har funderingar kring vilken väg du ska fortsätta i din karriär och i ditt arbetsliv kan ett karriärsamtal vara verktyget för dig.

Egen företagare

Att starta eget företag kan vara utmanande och krävande och att göra det inom hälsobranschen innebär hård konkurrens. Vårt mål är att genom vårt företagarstöd ge dig både inspiration och konkret information om hur du kan gå till väga och vart du kan vända dig för att komma igång. 

Kontaktpersoner: Andreas Lövdahl (ordforande@halsoakademikerna.se

Granskning av CV och personligt brev

Ditt cv och ditt personliga brev presenterar och marknadsför dig och ju bättre de är desto större chans har du att få ett jobb som stämmer med vad du vill och kan. Vi ger dig feedback på ditt cv och ditt personliga brev. 

Bli medlem du också!