HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Hälsovetardagen

HälsoAkademikerna genomför ungefär varannat år en temadag för alla medlemmar. Håll utkik här och på våra sociala kanaler för mer info.

Hälsovetardagen är ett stort event som samlar föreläsare och medlemmar så väl studerande som yrkesaktiva för nätverkande, interessanta föreläsningar med mera.