Hälsan

Artiklar, reportage och nyheter från hälsovetarområdet. Medlemsbladet Hälsan kommer ut fem gånger om året och är den självklara läsningen till hälsovetarens kopp té.

Som medlem får du fem gånger om året förbundets medlemstidning SRAT-Informationen och föreningens medlemsblad Hälsan i brevlådan. SRAT-informationen ger en inblick i vad som händer i förbundet och dess olika föreningar, medan Hälsan är bladet för dig som vill läsa om frågor som är angelägna för dig som hälsovetare. Du får läsa artiklar och reportage från hälsovetarområdet, medlemsintervjuer, boktips och recensioner. Och som medlem får du naturligtvis skriva egna artiklar för publicering i Hälsan, kontakta hälsansamordnare vid intresse. 

Hälsansamordnare Karin Daneli
Kontakt: karin.daneli@halsoakademikerna.se