HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Medlemskap i HälsoAkademikerna

Som medlem i HälsoAkademikerna och SRAT får du stöd hela vägen från studentlivet till ditt första jobb, och vidare under hela din karriär. Vi står bakom dig när du råkar ut för problem, men framför allt arbetar vi för att bana väg för dig in på arbetsmarknaden och hjälper dig att utvecklas i ditt yrkesliv.

Det som gör fackförbundet SRAT unikt är att det byggs upp av yrkesföreningar, och som medlem i fackförbundet SRAT blir du som hälsoakademiker automatiskt medlem i yrkesföreningen HälsoAkademikerna. Det betyder att du blir medlem i en förening som fokuserar på att driva just dina yrkesfrågor - en klar fördel i jämförelse med andra fackförbund. HälsoAkademikerna jobbar ständigt med att marknadsföra hälsoakademikers kompetens och har drivit framgångsrikt arbete med bland annat företagshälsovården, som idag arbetar mer hälsofrämjande med hjälp av hälsoakademikers kompetens.

Som medlem får du även konkreta förmåner såsom karriärstöd, egenföretagarstöd, tillgång till Hälsovetarnätverket och rättslig hjälp från våra förhandlare på SRAT när du råkar ut för problem med din arbetsgivare.

Klicka i menyn till vänster för att läsa mer om vad du får ut av ditt medlemskap.