HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Hälsovetardagen 2017

09 februari 2017, 09:30 – 21:00

Plats: Göteborg

Välkommen till den tredje officiella hälsovetardagen!

 

Hälsovetardagen kommer att hållas på Nordens största multisportarena Prioritet Serneke Arena i Kviberg, Göteborg. Klicka på bilden för att läsa mer om anläggningen.

Tid: 9:30-ca 21:00

09:30-16:00          Föreläsningar   

16:00-18:00          Aktiviteter (ingår i priset)   

19:00-ca 21:00    Middag (valfritt deltagande)

En konferens i hälsans tecken

Du erbjuds en hel dag med spännande föreläsningar med tema hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du får idéer, inspiration och verktyg att ta med dig i ditt arbete. Passa på att knyta kontakter och byta erfarenheter med andra inom din profession och med andra hälsovetare. Genom gemensamma drivkrafter och gränsöverskridande samarbeten skapar vi ett bredare spektrum av kunskap. Våra resurser ökar och vi blir starkare och mer effektiva i det hälsofrämjande arbetet!

I hälsans tecken erbjuder vi även en valbar fysisk aktivitet eller rundvandring på Nordens största multisportarena. Träna i Nordic Wellness gym, var med på ett instruktörlett gympapass, få en guidad rundvandring på arenan eller varför inte ta chansen att prova på skidspåren i inomhusanläggningen Skidome! Dagen avrundas med en gemensam middag för de som vill. Valet av aktivitet och eventuell middag gör du i anmälningsformuläret.

Program
   

09.30-10.00

Registrering, fika, mingel

10.00-10.15

Välkommen och information från HälsoAkademikerna

10.15-10.45

Föreläsning med En frisk generation
Kan Sverige få världens friskaste barn?

10.45-12.00

Föreläsning med Folkhälsomyndigheten
Fysisk aktivitet och hälsa, vad är det som gäller egentligen? Senastenytt om nationella och internationella riktlinjer

12.00-13.15

Lunch

13.15-14.15

Föreläsning med Elin Lingman, Utvecklingsledare Hälsa på Angereds Närsjukhus
Hur kan en hälso- och sjukvårdsorganisation arbeta hälsofrämjande för att minska ojämlikhet i hälsa

14.30-15.45

Föreläsning med Bobby Ljung
Hälsa är något helt annat än avsaknad av sjukfrånvaro!

16.00-18.00

Valbara aktiviteter

  • Nordic Wellness gym

  • Rundvandring på Arenan

  • Skidanläggningen Skidome

18.00-19.00

19.00-

Mingel

Middag (bokar du i anmälan)

Läs mer om föreläsarna och föreläsningarna nedan.

Föreläsningarna

En frisk generation
Anja Nordenfeldt, verksamhetschef för stiftelsen En frisk generation kommer och berättar om hur de arbetar för att nå visionen om att Sverige ska ha världens friskaste barn. Genom att inspirera barnfamiljer med verktyg och metoder till en hälsosam livsstil hoppas de att nästa generation som växer upp i Sverige ser fysisk aktivitet och sunda kostvanor som en naturlig och självklar del av vardagen.

Folkhälsomyndigheten
Fysisk aktivitet och hälsa, vad är det som gäller egentligen? Senaste nytt om nationella och internationella riktlinjer

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndighetens vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Föreläsningen tar upp bland annat definitioner och rekommendationer kring begrepp som fysisk aktivitet, hälsofrämjande fysisk aktivitet, rörelse och motion. Vilka rekommendationer finns och vad säger de senaste studierna. Skillnader mellan studier och rekommendationer på individ- och populationsnivå. Enligt internationella riktlinjer från 2011 (WHO) rekommenderar Svenska läkarsällskapet sammanlagt minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka av minst måttlig intensitet. Vid hög intensitet rekommenderas 75 minuter per vecka. Kan dessa riktlinjer komma att ändras?  Föreläsningen kommer beröra delar av det regeringsuppdrag som ska vara klart i april 2017 som rör insatser för att främja hälsa relaterad till fysisk aktivitet.

Angereds Närsjukhus
Hur kan en hälso- och sjukvårdsorganisation arbeta hälsofrämjande för att minska ojämlikhet i hälsa?

Elin Lingman är verksamhetsutvecklare Hälsa på Angereds Närsjukhus, ett nytt sjukhus (invigdes 2015) som erbjuder specialistvård och är beläget mitt i Angered, nära till de boende i Nordöstra Göteborg. Elin är utbildad folkhälsopedagog vid högskolan i Kristianstad och har arbetet med hälsa inom Västra Götalandsregionen sedan 2007.

Angereds Närsjukhus har ett unikt folkhälsouppdrag och föreläsningen handlar om hur de omsätter det skriftliga politiska uppdraget till praktiska insatser. Under ett tidigt skede i närsjukhusets utveckling gjordes en behovsanalys av området Nordost som visade att bland annat livsstilssjukdomar är mycket vanligare i Nordost än i övriga Göteborg, Västra Götalandsregionen och Sverige. Invånare i Nordost drabbas oftare än i övriga länet och riket av livsstilssjukdomar som exempelvis diabetes, KOL, lungcancer, hjärtinfarkt och fetma. Med bakgrund i behovsanalysen har Angereds Närsjukhus ett uppdrag att utjämna dessa ojämlikheter i befolkningen. Samtidigt vill sjukhuset använda hälsoorientering som strategi för en effektivare hälso- och sjukvård.

Bobby Ljung
Hälsa är något helt annat än avsaknad av sjukfrånvaro

Bobby Ljung är ekonomichef på Hälsan och Stressmedicin, en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Hälsan och Stressmedicin består av två verksamheter, Institutet för Stressmedicin och VGRs interna företagshälsovård Hälsan och Arbetslivet.

Bobby har tidigare varit controller och regionchef på Previa och har sammanlagt över 16 års erfarenhet av företagshälsovård.

En av Bobbys huvudsakliga uppgifter de senaste åren har varit att föreläsa om hälsoekonomi för att hjälpa företag och organisationer att förstå vilken potential det finns ibland deras medarbetare och räkna på investeringar i sin personal. Det gäller att flytta fokus från de sjukskrivna medarbetarna till alla medarbetare. Många organisationer och företag idag har ofta inställningen att de inte har råd att investera i sin personal, Bobby visar motsatsen, att de inte har råd att inte göra det. Det gäller att ge sina medarbetare förutsättningar att prestera på jobbet, inte bara att vara där.

Anmälan, avgift och betalning

Anmäl dig i formuläret nedan, där står också alla avgifter. Efter att du anmält dig kommer du att få en bekräftelse på e-post med betalningsinformation.

Sista anmälningsdatum är 31 januari 2017. Observera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller.

Anmälan är bindande men blir giltig först när betalningen är oss tillhanda. Vid förhinder sker ingen återbetalning men det går bra att överlåta sin plats till annan person.

Boende

I samband med Hälsovetardagen har du möjlighet att boka övernattning på Kviberg Park Hotel & Conference till ett rabatterat pris (10 procent). Hotellet ligger på arenaområdet där konferensen hålls och erbjuder unika hotellrum med tema hälsa och aktivitet. Det finns tillgänglighetsanpassade hotellrum. Information om hur du tar del av rabatten finns i din bekräftelse.

Kontakt

Har du några frågor om Hälsovetardagen? Kontakta projektledare Maria Näsfeldt!

070-317 66 92
maria.nasfeldt@halsoakademikerna.se

Välkommen och information från HälsoAkademikerna