HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-11-20

Alla utbildningar geografiskt uppdelat

Nedan listas de utbildningar som kvalificerar för medlemskap i HälsoAkademikerna. De utbildningar som HälsoAkademikerna rekryterar medlemmar ifrån blir kontinuerligt allt fler. Längst ner på sidan hittar du en Sverigekarta över alla utbildningar.

Norra Sverige

 

Luleå Universitet
www.ltu.se


Kandidatprogram
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion

 

Umeå Universitet
www.umu.se 


Kandidatprogram
Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning strategiskt ledarskap och utveckling
Tränarprogrammet - inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi

Masterprogram
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi
Masterprogram i folkhälsovetenskap

 

Mittuniversitetet
www.miun.se


Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program (Campus Östersund)
Folkhälsovetenskapliga programmet (Campus Sundsvall)

Masterprogram
Masterutbildning i hälsovetenskap, inriktning folkhälsovetenskap (Campus Sundsvall)

 

Högskolan i Gävle
www.hig.se 


Kandidatprogram
Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil

Masterprogram
Masterprogram i arbetshälsovetenskap

 

Mellersta Sverige

 

Högskolan Dalarna
www.du.se 


Kandidatprogram
Tränarprogrammet - för hälsa och idrott
Sportmanagementprogrammet
Upplevelseproduktion - friluftsliv, idrott, hälsa

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm
www.gih.se 


Kandidatprogram
Hälsopedagogprogrammet
Sports Management
Tränarprogrammet

Masterprogram
Masterprogrammet i idrottsvetenskap

 

Stockholms Universitet
www.su.se


Kandidatprogram                                                                                                          Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap

Masterprogram
Masterprogram i folkhälsan: samhälleliga och individuella perspektiv

 

Karolinska Institutet
ki.se


Masterprogram
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
Magisterprogrammet i arbete och hälsa                                            Magisterprogrammet i global hälsa

 

Uppsala Universitet
www.uu.se


Masterprogram
Masterprogram i folkhälsa

 

Mälardalens Högskola
www.mdh.se


Kandidatprogram
Folkhälsoprogrammet

Masterprogram
Masterprogram i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd

 

Örebro Universitet
www.oru.se


Kandidatprogram
Sportmanagement
Tränarprogrammet

 

Karlstads Universitet
http://www.kau.se/


Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program, inriktning idrottscoachning
Hälsa, miljö, och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskap

Masterprogram
Masterprogram inom hälsovetenskap, inriktning folkhälsovetenskap

 

Västra Sverige

 

Högskolan i Skövde
www.his.se


Kandidatprogram
Folkhälsovetenskapligt program

 

Göteborgs Universitet
www.gu.se 


Kandidatprogram
Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet 
Sports Coaching

Masterprogram
Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi
Masterprogram i global hälsa                                                                     Masterprogram i folkhälsa, inriktning jämlik hälsa

 

Södra Sverige

Högskolan i Halmstad
www.hh.se 


Kandidatprogram
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi
Hälsopedagogiskt program
Professionell idrottskarriär och arbetsliv
Psykologi - inriktning idrott och motion

Masterprogram
Masterprogram i hälsa och livsstil

 

Linnéuniversitetet
www.lnu.se 


Kandidatprogram
Coaching och Sports Management (Campus Växjö)
Idrottsvetarprogrammet (Campus Kalmar)
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap (Campus Kalmar)

Masterprogram
Masterprogram Hälsovetenskap
Masterprogram Idrottsvetenskap
Masterprogram i E-hälsa

 

Högskolan Kristianstad
www.hkr.se 


Kandidatprogram
Folkhälsopedagogiskt program

Masterprogram
Integrerad hälsovetenskap

 

Malmö Universitet
www.mah.se 


Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa
Idrottsvetenskapligt program - Sports management

Masterprogram
Sport Science (Idrottsvetenskap)

 

 

 

 Senast uppdaterad: 2018-10-20