HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Rätt kompetens

HälsoAkademikernas medlemmar är hälsoakademiker med examen från högskola eller universitet. Den akademiska utbildningen borgar för gedigen kunskap inom hälsoområdet, förmåga att lösa problem och tänka nytt. Bredden på medlemmarnas kunskap och erfarenheter gör att nästan oavsett vilken kompetens inom området du som arbetsgivare behöver, kan du hitta denna bland HälsoAkademikernas medlemmar. Hälsoakademiker har rätt kompetens för dig.

Varför anställa en hälsovetare?

Våra medlemmars breda och gedigna utbildningar samt vana att tänka nytt, stödja, komplettera och samverka med andra yrkesgrupper bidrar till att uppnå effektiva lösningar för individ, grupp och organisation. Du får en medarbetare som har förmågan att analysera utvecklingsbehov, planera, genomföra, följa upp och utvärdera hälsoprogram. Till skillnad från många andra kortare utbildningar ställer den akademiska utbildningen höga krav på hälsovetarstudenten att tillägna vetenskaplig fakta, reflektera över problemställningar och utveckla ny kunskap genom uppsatser och arbeten. Många utbildningar erbjuder även praktik vilket gör att en nyexaminerad hälsovetare redan har erfarenhet av hälsoarbete.Efterfrågad kompetens - Hälsovetare