Hälsovetarutbildningar

Nedan listas de utbildningar som kvalificerar för medlemskap i HälsoAkademikerna, sorterat i bokstavsordning efter lärosäte. De utbildningar som HälsoAkademikerna rekryterar medlemmar ifrån blir kontinuerligt allt fler. Längst ner på sidan hittar du en Sverigekarta över alla utbildningar.

GIH, Stockholm
www.gih.se


Kandidatprogram
Hälsopedagogprogrammet
Sports Management
Tränarprogrammet

Masterprogram
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Göteborgs Universitet
www.gu.se


Kandidatprogram
Hälsopromotion, kandidatprogram, idrottsvetenskap
Hälsopromotion, kandidatprogram, kostvetenskap
Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi
Sports Coaching

Masterprogram
Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi

Högskolan Dalarna
www.du.se


Kandidatprogram
Tränarprogrammet

Högskolan i Gävle
www.hig.se


Kandidatprogram
Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil

Masterprogram
Masterprogram i arbetshälsovetenskap

Högskolan i Halmstad
www.hh.se


Kandidatprogram
Biomedicin - inriktning fysisk träning
Hälsopedagogiskt program
Professionell idrottskarriär och arbetsliv

Masterprogram
Masterprogram i hälsa och livsstil

Högskolan i Skövde
www.his.se


Kandidatprogram
Folkhälsovetenskapliga programmet

Karlstads Universitet
www.kau.se


Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoachning

Masterprogram
Masterprogram inom hälsovetenskap: inriktning folkhälsovetenskap

Högskolan Kristianstad
www.hkr.se


Kandidatprogram
Folkhälsopedagogiskt program

Linnéuniversitetet
www.lnu.se 


Kandidatprogram
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program
Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap

Luleå Universitet
www.ltu.se


Kandidatprogram
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion

Malmö Högskola
www.mah.se


Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program: Idrottens ledarskap
Idrottsvetenskapligt program: Sports management
Äldrepedagogprogrammet, 120 hp, med Äldrepedagogisk fördjupning, 60 hp

Mittuniversitetet i Östersund
www.miun.se


Kandidatprogram
Idrottsvetenskapligt program

Masterprogram
Masterprogram i hälsovetenskap

Mälardalens Högskola
www.mdh.se


Kandidatprogram
Folkhälsoprogrammet

Umeå Universitet
www.umu.se


Kandidatprogram
Idrottsvetenskapliga programmet
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi

Örebro Universitet
www.oru.se


Kandidatprogram
Management in Sport and Recreation
Tränarprogrammet

 

 

Senast uppdaterad: 2016-10-25