HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-18

Medlemmarna

HälsoAkademikernas medlemmar är hälsovetare, idrottsvetare och folkhälsovetare, som har läst en akademisk utbildning på högskola eller universitet. Utbildningarna ger kunskap om vad som förebygger ohälsa och främjar hälsa och som yrkesverksam jobbar man med olika målgrupper på individ-, grupp-, organisations- eller samhällsnivå.

HälsoAkademikernas medlemmar är cirka 800 till antalet och är spridda över hela Sverige samt några utomlands. Medlemmarna arbetar inom alla sektorer på arbetsmarknaden (privat, stat, landsting, kommun). Exempel på yrkestitlar är idrottskonsulent, hälsoutvecklare, hälsopedagog, folkhälsostrateg och folkhälsoutvecklare. Att starta eget företag förekommer också. Hälsovetare kan även jobba inom skolan och hälso- och sjukvården, två arbetsmarknader som HälsoAkademikerna jobbar för att få in fler hälsovetare på. Studenter så väl som pensionerade hälsoakademikerna är välkomna som medlemmar!