HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Föreningsuppdrag

HälsoAkademikerna är en ideell förening som drivs av medlemmar på ideell basis. Styrelsen tillsätts vartannat år på föreningsstämman och är den grupp som leder arbetet. Utöver styrelsearbetet finns andra uppdrag med specifika uppgifter, och alla medlemmar är välkomna att bidra med sin tid och sitt engagemang för att driva och utveckla föreningsarbetet.

Tillsättningen av styrelseposterna regleras av stadgarna och sker vartannat år på föreningsstämman, medan övriga uppdrag tillsätts genom överenskommelse mellan styrelsen och den enskilde medlemmen. Alla medlemmar har möjlighet att ansöka om ett uppdrag. Observera att HälsoAkademikerna för närvarande inte har möjlighet att arvodera uppdrag i föreningen. Däremot ges ersättning för eventuella kostnader som uppstår i samband med föreningsarbete. Här hittar du beskrivningar av aktuella uppdrag som en medlem kan åta sig inom föreningen.

En styrelseledamot

 • Har ett engagemang för branschen och ett intresse att bidra med ideella krafter utifrån bästa förmåga. Tar ett helhetsansvar/intresse.
 • Förväntas delta i alla (vanligen 3-4 stycken) styrelsemöten/planeringsdagar per år, á 1-2 dagar (två möten höst, två möten vår).
 • Förväntas delta i och vara förberedd inför telefonmöten, cirka 5-6 st per år, á cirka 1,5 timme.
 • Förväntas ansvara för/samordna något av våra sju verksamhetsområden och/eller inneha någon styrelsepost
 • Förväntas arbeta med ett större/långtgående arbetsområde
 • Förväntas arbeta med ett mindre/kortsiktigt arbetsområde

En medlemsrekryterare

 • Har i första hand kontakt med styrelsen genom rekryteringssamordnaren.
 • Ska ansvara för att planera in och genomföra studieortsbesök 1-2 ggr/år. I första hand i den region hon/han representerar, men MR får gärna rekrytera i hela landet. Det innefattar planering (boka tid, beställa material etc.), genomförande samt dokumentation av besöket – något som sker utifrån en given mall.
 • Rekryterar vid behov studentrepresentanter vid studieortsbesöken.
 • Har tillgång till styrelsens intranät för att kunna ta del av styrelsens arbete. Inloggningsuppgifter tillhandahålls från den hemsidesansvarige i styrelsen.
 • Har möjlighet att delta på vissa planeringsdagar/styrelsemöten. (Hur många och vilka tas löpande beslut om i styrelsen).
 • Ska få en utbildningsdag samt följa med på ett rekryteringsuppdrag.
 • Får gärna hjälpa RO/styrelsen att bevaka vad som händer i regionen som helhet.
 • Får gärna komma med förslag på texter/reportage/artiklar till hemsidan och till Hälsan, eller skriva texter själv.

En studentrepresentant

 • Är en resurs till styrelsen samt eventuell medlemsrekryterare (MR) på det lärosäte han/hon studerar på.
 • Ansvarar för anslagstavla på högskolan/universitetet där aktuell information om HälsoAkademikerna sätts upp.
 • Förväntas ha tillgång till aktuellt informationsmaterial om HälsoAkademikerna, främst rekryteringsbroschyren (Föreningsinfo) och arbetsmarknadsbroschyren (Efterfrågad kompetens). Detta för att kunna informera studenterna om dessa vid frågor, alternativt dela ut till studenterna inom HA-utbildningar på lärosätet.
 • Har kontakt med styrelsen via rekryteringssamordnaren, men har i första hand kontakt med medlemsrekryteraren (MR) om sådan finns på den aktuella orten.
 • Finns behjälplig vid planering av studieortsbesök
 • Ansvarar under termin 5/6 för att rekrytera ny studentrepresentant från termin 1, 2 eller 3. Sker i samråd med MR.
 • Får gärna bistå styrelsen med information om de HA-utbildningar som finns på deras lärosäte. Det kan vara kännedom om programrevideringar, namnbyten, hopslagningar, nedläggningar etc. Studentrepresentanten får gärna ta hjälp av studievägledare eller annan lämplig person för att få del av information.
 • Får gärna hjälpa MR/styrelsen att bevaka vad som händer i regionen som helhet. Får gärna komma med förslag på texter/reportage/artiklar till hemsidan och till Hälsan, eller skriva texter själv.

Engagemang

Föreningsarbete i HälsoAkademikerna är en utvecklande och stimulerande erfarenhet för dig som yrkesverksam hälsovetare, folkhälsovetare, idrottsvetare och meriterande för dig som studerar folkhälsa, idrott eller hälsa. Föreningsarbete innebär ofta möjligheter till nätverkande och framför allt brukar det vara väldigt roligt. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att ta på dig ett föreningsuppdrag!