HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

SRAT, Saco & a-kassan

HälsoAkademikerna är en av 25 föreningar i Sacoförbundet SRAT.

SRAT

SRAT är ett fackförbund med 25 föreningar som idag organiserar drygt 21.000 medlemmar. Av dessa återfinns 59 procent i offentlig sektor och 41 procent i privat sektor. SRAT är en facklig och ideell organisation för akademiker i samhällsbärande professioner. SRAT är partipolitiskt obundet och ingår i Saco - Sveriges Akademiker.

På den statliga sektorn är SRAT fackförbundet för dig som har en anställning med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter inom administration eller teknik. På den kommunala sektorn organiserar vi främst tandhygienister, barnmorskor, optiker, perfusionister, idrotts-, friskvårds- och hälsopedagoger. På den privata sektorn organiserar vi bland annat tandhygienister, optiker, flygtekniker, idrottspedagoger och friskvårdspedagoger samt anställda vid vissa bolag som exempelvis PostNord, Bring och Telia.

Förbundsmötet är högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Mellan förbundsmötena leds arbetet av styrelsen. Styrelsen har 12 ledamöter inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna utses av föreningarna och väljs av förbundsmötet.

Sveriges akademiker - Saco

Saco är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Saco består av 22 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examens- grupper, exempelvis ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier. Sacoförbunden organiserar cirka 705.000 medlemmar. Saco arbetar för goda villkor när det gäller lön, anställningsförhållanden, yrkesutövning, socialförsäkringar och för högre kvalitet på utbildningar från grundskola till forskning. Saco är partipolitiskt obundet.

Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa erbjuder Sveriges akademiker en möjlighet att försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. De flesta av a-kassans medlemmar är också med i något av de 22 fackförbund som tillhör Saco. Det finns även möjlighet att enbart vara ansluten till a-kassan, detta kallas att vara direktansluten. Med våra drygt 700.000 medlemmar är vi Sveriges största a-kassa.