SRAT, Saco & AEA

HälsoAkademikerna är en av 25 föreningar i Sacoförbundet SRAT.

SRAT

SRAT är ett fackförbund med 25 föreningar som idag organiserar drygt 13.300 medlemmar. Av dessa återfinns cirka 60 procent i offentlig sektor och cirka 40 procent i privat sektor. SRAT är en facklig och ideell organisation för chefer, handläggare och specialister. SRAT är partipolitiskt obundet och ingår i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco.

På den statliga sektorn är SRAT fackförbundet för dig som har en anställning med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter inom teknik eller administration. På de privata och kommunala sektorerna kan du endast bli medlem om du kan tillhöra någon förening som är ansluten till SRAT. På den kommunala sektorn organiserar vi främst tandhygienister, optiker, perfusionister, idrotts-, friskvårds- och hälsopedagoger. På den privata sektorn organiserar vi bl.a. tandhygienister, optiker, flygtekniker, idrottspedagoger och friskvårdspedagoger samt anställda vid vissa bolag som exempelvis Posten, Telia och AMUgruppen AB.

Förbundsmötet är högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Mellan förbundsmötena leds arbetet av styrelsen. Styrelsen har 12 ledamöter inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna utses av föreningarna och väljs av förbundsmötet.

Saco
Sveriges akademikers centralorganisation

Saco är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Saco består av 22 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examens- grupper, exempelvis ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier. Tillsammans är Saco cirka 640.000 medlemmar inom Saco. Saco arbetar för goda villkor när det gäller lön, anställningsförhållanden, yrkesutövning, socialförsäkringar och för högre kvalitet på utbildningar från grundskola till forskning. Saco är partipolitiskt obundet.

AEA
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa

AEA erbjuder Sveriges akademiker en möjlighet att försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. De flesta av AEAs medlemmar är också med i något av de 22 fackförbund som tillhör Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Det finns också möjlighet att vara ansluten enbart till a-kassan, detta kallas att vara enskilt ansluten. De enskilt anslutna bildar ett eget distrikt vid sidan av förbunden. Med våra drygt 660.000 medlemmar är vi Sveriges största a-kassa.