Kontakt

Vid facklig rådgivning kontakta 08-442 44 60 (SRAT kansli) eller kansli@srat.se

HälsoAkademikernas styrelse

Andreas Lövdahl
Ordförande
0704409044
ordforande@halsoakademikerna.se

Amanda Backlund
Vice ordförande
0760568508
amanda.backlund@halsoakademikerna.se

Leif Gustafsson
Ledamot
0707351516
leif@halsoakademikerna.se

Magnus Lindström
Ledamot
0705251923
magnus.lindstrom@halsoakademikerna.se

Patrik Nilsson
Ledamot                                                                                                          0738028864                                                            patrik.nilsson@halsoakademikerna.se

Vladimir Savecs                                                      vladimir.savecs@halsoakademikerna.se