Styrelsen

HälsoAkademikernas styrelse består av medlemmar som har valts in som styrelseledamöter under föreningsstämman som hålls vartannat år.

Ordförande

Andreas Lövdahl

Ansvarsområde Ordförande, arbetsmarknadsfrågor, kontaktperson vid frågor om eget företag. 

Utbildning Kandidatexamen, Friskvårdspedagogiska programmet, Högskolan i Gävle, 1997. Pedagogik, Umeå Universitet, 1994.

Yrke/sysselsättning Egen företagare sedan 2005 inom organisationsutveckling, förändringsarbete samt arbetsmiljö och hälsa.

Framtidsvision HälsoAkademikerna ska verka för att Hälsovetare blir en allt tydligare och starkare yrkesgrupp på arbetsmarknaden. I samarbete med SRAT ska vi verka för trygga arbetsförhållanden och en god löneutveckling.HälsoAkademikerna ska även vara det starkaste nätverket för kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma/studerande inom samtliga våra områden.

Sekreterare

Karin Daneli sekreterareKarin Daneli

Ansvarsområde Sekreterare, hälsansamordnare och projektledare för Studerandemedlem

Utbildning Kandidatexamen kostvetenskap från Hälsopromotionsprogrammet, Göteborgs Universitet 2012 samt kurser inom t.ex. retorik och hälsa, kost och fysisk aktivitet med inriktning barn och ungdomar. 

Yrke/sysselsättning Cirkel- och kursledare inom hälsa och kost för Folkuniversitetet. 

Framtidsvision Hälsovetare behövs ute i samhället och på arbetsmarknaden och behovet kommer att öka i framtiden. Att vara en del av HälsoAkademikerna är ett sätt att vara med och påverka och belysa vikten av hälsovetare.

Styrelseledamot

Daniel Ainestrand

Ansvarsområde Rekrytering och lokala hälsovetarnätverk

Utbildning Kandidatexamen med inriktning mot pedagogik och hälsopromotion, Högskolan Väst, 2010.

Yrke/Sysselsättning Driver företaget Yogahälsan i Kiruna med inriktning mot friskvård, kroppsterapi och konsulationer.

Framtidsvision Jag vill skapa en grund för större delaktighet i föreningsarbetet bland medlemmarna och uppmuntra medlemmarnas kreativitet och engagemang för att utveckla hälsovetaren som profession på arbetsmarknaden.

Styrelseledamot

Leif Gustafsson

Ansvarsområde Rekrytering och att utveckla idrottsområdet inom föreningen. Kontaktperson vid frågor om eget företag. 

Utbildning Program i Hälsopromotion, Högskolan Väst. Idrottspsykologi, Örebro & Halmstad.

Yrke/sysselsättning Egen företagare. Fa Hälsovågen

Framtidsvision Att fler inom olika områden ser hälsan som en resurs till sin verksamhet. Jag vill försöka göra ett bra arbete i Hälsoakademikernas styrelse och bidra med erfarenheter från både arbetsliv och idrottsrörelsen.

Styrelseledamot

Agneta Mattiasson

Ansvarsområde Projektledare och ansvarig för Lokala Hälsovetarnätverk (LHN)

Utbildning Kandidatexamen kostvetenskap från Hälsopromotionsprogrammet, Göteborgs Universitet 2012.

Yrke/sysselsättning Projektledare, Äldreomsorgen Göteborgs Stad.

Framtidsvision I framtiden ser jag att hälsovetaren har en självklar roll inom flera olika arenor i samhället. För att nå dit behöver vi utåt sett jobba tillsammans för att medvetandegöra hälsovetarens kompetens på arbetsmarknaden liksom att inåt sett tydliggöra och stärka hälsovetarens kompetens. I detta arbete ser jag hälsovetarnätverk som en otroligt viktig pusselbit för att samla hälsovetare lokalt så att de kan vara ett stöd för varandra i arbetslivet och på vägen dit.

Kontakt tar för närvarande ej emot meddelanden

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot Magnus LindströmMagnus Lindström

Ansvarsområde Internt utvecklingsarbete och Arbetsmarknadsfrågor.

Utbildning Idrottspedagogiskt program inr folkhälsovetenskap, Högskolan I Halmstad 1998.

Yrke/Sysselsättning Förbundschef inom finansiell samordning i offentlig sektor.

Framtidsvision Jag vill att hälsoakademiker kan ge en ökad kompetens i offentlig och privat sektor och bidra med att kan minska ohälsa och sjukfrånvaro. Hälsoakademiker kan öka förståelsen och kompetensen inom civilsamhället/ idrottsrörelsen av vikten av inkluderande, hälsofrämjande verksamhet och villkor inom barn och ungdomsidrott. Med lång erfarenhet från offentliga arbetsgivare och från idrottsrörelsen vill jag jobba med hälsoakademikernas utveckling inom dessa områden.