HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Styrelsen

HälsoAkademikernas styrelse består av medlemmar som har valts in som styrelseledamöter under föreningsstämman som hålls vartannat år.

Andreas Lövdahl

Ordförande

Ansvarsområde Ordförande, arbetsmarknadsfrågor, kontaktperson vid frågor om eget företag. 

Utbildning Kandidatexamen, Friskvårdspedagogiska programmet, Högskolan i Gävle, 1997. Pedagogik, Umeå Universitet, 1994.

Yrke/sysselsättning Egen företagare sedan 2005 inom organisationsutveckling, förändringsarbete samt arbetsmiljö och hälsa.

Framtidsvision HälsoAkademikerna ska verka för att Hälsovetare blir en allt tydligare och starkare yrkesgrupp på arbetsmarknaden. I samarbete med SRAT ska vi verka för trygga arbetsförhållanden och en god löneutveckling.HälsoAkademikerna ska även vara det starkaste nätverket för kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma/studerande inom samtliga våra områden.

Johanna Flogstam

Styrelseledamot

Ansvarsområde Utveckla samarbetet med hälso-och sjukvården.

Utbildning Studerande, Folkhälsopedagogiska programmet, Högskolan Kristianstad. Kandidatexamen 2021.

Yrke/sysselsättning Operationstandsköterska sedan 2006, tjänstledig för nuvarande studier.

Framtidsvision Hälsovetarens viktiga roll ska bli tydligare både mot samhället och arbetsmarknaden. Kompetensen som hälsovetare besitter ska tydliggöras och implementeras inom viktiga och samhällsnyttiga funktioner. I framtiden ska hälsovetare vara en stark yrkesgrupp där området folkhälsa är väl etablerat inom samhällets olika nivåer.

Peter Larsson

Styrelseledamot

Ansvarsområde Internt utvecklingsarbete.

Utbildning Kandidatexamen Idrottspedagogiska programmet i Halmstad 2001, inriktning mot psykologi och pedagogik.

Yrke/sysselsättning Föreningskonsulent på Karlshamns Kommun sedan 2012.

Framtidsvision HälsoAkademikerna ska vara det breda och självklara valet för akademiker inom de områden där föreningen verkar. Föreningen ska jobba för att fortsätta stärka yrkesgruppens viktiga roll i företag och organisationer och för de enskilda medlemmarnas trygghet på sina arbetsplatser.

Josephine Berge

Styrelseledamot

Ansvarsområde -

Intresseområde Hälsovetare inom hälsa- och sjukvården.

Utbildning Kandidatexamen i kostvetenskap från Hälsopromotionsprogrammet, Göteborgs Universitet, 2015.

Yrke/sysselsättning Friskvårdsledare och kursansvarig på Åkeshovs sim- och idrottshall (Idrottsförvaltningen).

Framtidsvision Att hälsovetare blir en naturlig titel på vårdcentraler, ungdomsmottagningar och inom företagshälsovården.

Jessica Tallbacka

Styrelseledamot

Ansvarsområde Huvudfokus på studerandemedlemmar.

Utbildning Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola, år 2017. Påbörjat magisterprogram i arbetsliv och hälsa, Mälardalens högskola (beräknas avslutas år 2021).

Yrke/sysselsättning Arbetar heltid som ordförande på Mälardalens Studentkår.

Framtidsvision Min vision är att vi hälsovetare har fått ökad uppmärksamhet och en tydligare roll på arbetsmarknaden tack vare HälsoAkademikernas arbete. Likaså ska det vara en självklarhet för studenter och yrkesverksamma hälsovetare att vilja vara medlemmar i HälsoAkademikerna.

Ludvig Faleij

Styrelseledamot

Ansvarsområde -

Utbildning Kandidatexamen i idrottsvetenskap, Örebro Universitet, utexaminerad år 2020.

Yrke/sysselsättning Personlig Tränare, Thaiboxningscoach och föreläsare om Mental Träning via SISU idrottsutbildarna.

Framtidsvision Främja, förebygga och stärka folkhälsan. Med hälsofrämjande arbete är min vision att den fysiska och psykiska hälsan förbättras hos varje individ för att lättare kunna hantera de globala och individuella utmaningarna vi står inför. Via HälsoAkademikerna kan hälsovetare som yrkesgrupp få större uppmärksamhet på arbetsmarknaden och via sin kunskapsspridning därmed främja folkhälsan.