HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

HälsoAkademikerna

Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, hälsa och folkhälsa.

HälsoAkademikerna är en fack- och yrkesförening för personer med en utbildning om 180 hp, där minst 120 hp är inom områdena idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. Föreningen har funnits sedan 1986.

Våra medlemmar kommer framför allt från olika akademiska utbildningar inom nämnda områden. På arbetsmarknaden heter yrkena folkhälsosamordnare, -strateg eller -planerare, hälsopedagog, -utvecklare, eller friskvårdskonsulent, idrottskonsulent och idrottstränare/coach m.fl. Alla går vi under begreppen hälsovetare, idrottsvetare och folkhälsovetare.

HälsoAkademikerna är en av tjugosex föreningar som tillhör fackförbundet SRAT, som i sin tur är en del av Saco – Sveriges akademikers centralorganisation. På SRATs kansli är HälsoAkademikernas ombudsman placerad. Ombudsmannen arbetar främst med de medlemsspecifika frågorna såsom arbetsrätt, förmåner, lönerådgivning, etc.

Bli medlem du också!