Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-föreningen vid Tullverket

I denna förening kan du vara medlem om du arbetar som kvalificerad handläggare, specialist eller chef inom Tullverket vara medlem.

Vi saknar kontaktperson för föreningen just nu. Är du intresserad kontakta SRATs kansli, kansli@srat.se 

Förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se