Akademiker i samhällsbärande professioner

Förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se