Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgift

Du som betalar medlemsavgift via Autogiro

Ditt medgivande till TJ ska du låta ligga kvar precis som vanligt. I den nya organisationen dras medlemsavgiften i efterhand, dvs medlemsavgift för januari månad kommer att dras den 29/1.

Du som betalar på annat sätt

Du som inte lämnat medgivande till Autogiro kommer att få fakturor hemskickade i mitten av januari. Ange OCR-numret på fakturorna vid betalning.

E-faktura

E-faktura finns inte i dagsläget men kommer att införas under 2019.