Akademiker i samhällsbärande professioner

Försäkringar

Jag har idag en sjukförsäkring via TJ i Folksam – är det något särskilt som gäller för mig?

SRAT Hälsoskydd ingår automatiskt i medlemskapet i SRAT och består av ett hälsoombud och en sjukförsäkring.

Hälsoombudet ger dig ett bra stöd för att påskynda din rehabilitering om du blir sjukskriven i mer än 14 dagar. Du kan få hjälp med bland annat rådgivning kring hälsa, rehabilitering och utredning.

Sjukförsäkringen är ett grundskydd som ersätter den del av lönen som faller bort om du blir sjukskriven och är arbetsoförmögen på minst halvtid. Ett månadsbelopp betalas ut i upp till nio månader som komplement till sjukpenningen från Försäkringskassan och kollektivavtalade försäkringar, så att du får 90 procent av din månadslön.

För att omfattas av försäkringen behöver du ha varit yrkesverksam medlem i SRAT i 12 månader, men om du redan haft sjukförsäkring via Trafik & Järnväg hos Folksam så får du tillgodoräkna dig tiden du haft sjukförsäkringen, och du kommer också per automatik att anslutas till SRATs separata sjukförsäkring som förlänger utbetalningstiden med upp till 36 månader.

Jag gick med i TJ nyligen och har inte fått något erbjudande om försäkringar – när får jag det?

Du kommer automatiskt få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring i januari 2019. Om du sedan vill fortsätta så betalar du en förmånlig premie som medlem i SRAT och det krävs ingen hälsodeklaration.

När jag gick med i TJ tackade ja nej till försäkringar – får jag ändå ett erbjudande?

Ja, du kommer automatiskt få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring. Om du sedan vill fortsätta så betalar du en förmånlig premie som medlem i SRAT och det krävs ingen hälsodeklaration.

Jag har inga gruppförsäkringar idag – vad gäller för mig?

Trafik & Järnväg -TJ träder in som ny medlemsförening i SRAT den 1 januari 2019 och TJs medlemmar ansluts till SRAT och behandlas som nya medlemmar i SRAT vilket innebär att du automatiskt kommer få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring. Om du sedan vill fortsätta så betalar du en förmånlig premie som medlem i SRAT och det krävs ingen hälsodeklaration.

Jag har bara olycksfallsförsäkring via TJ idag – får jag en livförsäkring gratis i tre månader? En diagnosförsäkring?

Ja, du kommer automatiskt få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och diagnosförsäkring i januari 2019.

Jag har idag gruppförsäkringar i Folksam via TJ och har ett pågående skadeärende – vad gäller för mig?

Folksam är försäkringsgivare åt både Trafik & Järnväg och SRAT vilket innebär att du fortsätter att ha din försäkring och skadehantering precis som tidigare.

Jag har idag gruppförsäkringar i Folksam via TJ – vad gäller för mig?

Samtliga gruppförsäkringar via TJ kommer flyttas till motsvarande försäkring via SRAT. Livförsäkringen har en lägre premie. Sjukvårdsförsäkringens premie sänks eller höjs beroende på din ålder, men försäkringens självrisk sänks. Du får ett särskilt brev som informerar om eventuella förändringar.