Akademiker i samhällsbärande professioner

Frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor efter övergången till SRAT. Sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta gärna oss om du har frågor som du inte hittar svar på, kansli@srat.se 08-442 44 60.

Felaktig information från Folksam

Felaktigt brev från Folksam

Många av TJs medlemmar som utnyttjat möjligheten att teckna försäkring i Folksam har i slutet av december fått brev om att deras försäkring skulle ha upphört, på grund av att man ”inte längre är medlem i SRAT” (sic). Uppgiften i brevet från Folksam är helt felaktig och Folksam håller i dagarna på att skicka ut rättelsebrev till samtliga berörda medlemmar. Samtliga medlemmar i TJ som har tecknat försäkringar i Folksam fortsätter att vara det i den nya organisationen, oavsett vilken information som skickats ut. Det är inte nödvändigt att kontakta TJ/SRATs kansli för att berätta att du fått brev, men om du har frågor kan du Folksams speciella support för gruppförsäkringar som nås på 0771-10 10 21 eller lokalagruppavtal@folksam.se. Folksam har bekräftat att ingen som är medlem kommer att stå utan försäkring.

Rättelse från Folksam

Under vecka 2 ska alla medlemmar nås av rättelsebrevet från Folksam som bekräftar att försäkringarna kvarstår. Samtliga medlemmar i TJ som har tecknat försäkringar i Folksam fortsätter dock att vara det i den nya organisationen, oavsett om brevet kommit fram eller inte. En autogiroblankett medföljer utskicket, men om du redan betalar försäkringspremie via autogiro behöver du inte skicka in den igen.

Autogiroblankett från Folksam

I rättelsebrevet från Folksam har en medgivandeblankett för autogiro skickats med. Du som betalar försäkringspremien via autogiro idag behöver dock inte skicka in den igen, det befintliga medgivandet hos Folksam ligger kvar precis som tidigare.

Återbetalning från Folksam

I dagarna har en del medlemmar fått sin redan inbetalade försäkringspremie, återbetalad från Folksam, som en konsekvens av ovanstående felaktighet. Du som fått premien insatt på ditt konto: låt pengarna sitta kvar på kontot – enligt den information vi i dagsläget har fått kommer försäkringen så småningom att debiteras igen för samma period. Du som fått en utbetalningsavi: Om du har möjlighet är det bästa att du skickar tillbaka utbetalningsavin med uppgift om ditt kontonummer - instruktion hittar du på avin. Enligt den information vi i dagsläget har fått kommer försäkringen så småningom att debiteras igen för samma period, och det här är det mest effektiva sättet att se till att du då har pengarna tillgängliga. Oavsett premiens status fortsätter samtliga medlemmar att vara försäkrade i Folksam.

Medlemsavgift

Du som betalar medlemsavgift via Autogiro

Ditt medgivande till TJ ska du låta ligga kvar precis som vanligt. I den nya organisationen dras medlemsavgiften i efterhand, dvs medlemsavgift för januari månad kommer att dras den 29/1.

Du som betalar på annat sätt

Du som inte lämnat medgivande till Autogiro kommer att få fakturor hemskickade i mitten av januari. Ange OCR-numret på fakturorna vid betalning.

E-faktura

E-faktura finns inte i dagsläget men kommer att införas under 2019.

Försäkringar

Jag har idag en sjukförsäkring via TJ i Folksam – är det något särskilt som gäller för mig?

SRAT Hälsoskydd ingår automatiskt i medlemskapet i SRAT och består av ett hälsoombud och en sjukförsäkring.

Hälsoombudet ger dig ett bra stöd för att påskynda din rehabilitering om du blir sjukskriven i mer än 14 dagar. Du kan få hjälp med bland annat rådgivning kring hälsa, rehabilitering och utredning.

Sjukförsäkringen är ett grundskydd som ersätter den del av lönen som faller bort om du blir sjukskriven och är arbetsoförmögen på minst halvtid. Ett månadsbelopp betalas ut i upp till nio månader som komplement till sjukpenningen från Försäkringskassan och kollektivavtalade försäkringar, så att du får 90 procent av din månadslön.

För att omfattas av försäkringen behöver du ha varit yrkesverksam medlem i SRAT i 12 månader, men om du redan haft sjukförsäkring via Trafik & Järnväg hos Folksam så får du tillgodoräkna dig tiden du haft sjukförsäkringen, och du kommer också per automatik att anslutas till SRATs separata sjukförsäkring som förlänger utbetalningstiden med upp till 36 månader.

Jag gick med i TJ nyligen och har inte fått något erbjudande om försäkringar – när får jag det?

Du kommer automatiskt få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring i januari 2019. Om du sedan vill fortsätta så betalar du en förmånlig premie som medlem i SRAT och det krävs ingen hälsodeklaration.

När jag gick med i TJ tackade ja nej till försäkringar – får jag ändå ett erbjudande?

Ja, du kommer automatiskt få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring. Om du sedan vill fortsätta så betalar du en förmånlig premie som medlem i SRAT och det krävs ingen hälsodeklaration.

Jag har inga gruppförsäkringar idag – vad gäller för mig?

Trafik & Järnväg -TJ träder in som ny medlemsförening i SRAT den 1 januari 2019 och TJs medlemmar ansluts till SRAT och behandlas som nya medlemmar i SRAT vilket innebär att du automatiskt kommer få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring. Om du sedan vill fortsätta så betalar du en förmånlig premie som medlem i SRAT och det krävs ingen hälsodeklaration.

Jag har bara olycksfallsförsäkring via TJ idag – får jag en livförsäkring gratis i tre månader? En diagnosförsäkring?

Ja, du kommer automatiskt få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och diagnosförsäkring i januari 2019.

Jag har idag gruppförsäkringar i Folksam via TJ och har ett pågående skadeärende – vad gäller för mig?

Folksam är försäkringsgivare åt både Trafik & Järnväg och SRAT vilket innebär att du fortsätter att ha din försäkring och skadehantering precis som tidigare.

Jag har idag gruppförsäkringar i Folksam via TJ – vad gäller för mig?

Samtliga gruppförsäkringar via TJ kommer flyttas till motsvarande försäkring via SRAT. Livförsäkringen har en lägre premie. Sjukvårdsförsäkringens premie sänks eller höjs beroende på din ålder, men försäkringens självrisk sänks. Du får ett särskilt brev som informerar om eventuella förändringar.

Medlemskapet

Inloggning på SRATs webbplats

Uppdatering 190116: Nu ska det fungera för alla att logga in med Bank-ID.

En del medlemmar i TJ har fått problem och felmeddelande vid inloggning på srat.se. Problemet är lokaliserat och håller på att åtgärdas och vi uppdaterar informationen här så snart det går bra att logga in igen. Vi rekommenderar inloggning med Bank-ID.

Jag har hört att om man är medlem och chef får man en chefstidning gratis. Stämmer det?

Ja, det stämmer. Chefstidningen  skickas utan kostnad till dig som anmält till oss att du arbetar som chef. Det gör du genom att skicka e-post till kansli@srat.se