Akademiker i samhällsbärande professioner

Sacoförbundens personalförening, SFP

Föreningen för dig som arbetar på något av Sacoförbunden, Saco eller Vasabyrån. Alla personalkategorier är välkomna: ekonomichef, sekreterare, kanslichef, medlemsregisterhandläggare, vaktmästare, assistent, IT-ansvarig och informatör/kommunikatör är några exempel.

Läs mer om medlemskap i SRAT här.

Kontakta SRATs kansli, kansli@srat.se innan du ansöker om medlemskap i Akademikernas a-kassa.

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se