Sacoförbundens personalförening, SFP

Föreningen för dig som arbetar på något av Sacoförbunden, Saco eller Vasabyrån. Alla personalkategorier är välkomna: ekonomichef, sekreterare, kanslichef, medlemsregisterhandläggare, vaktmästare, assistent, IT-ansvarig och informatör/kommunikatör är några exempel.

Saknar du något på SFPs sida, eller har andra funderingar kontakta Krister Wennberg eller Helena Törnkvist.

Ansvarig förhandlare

Lena Busck
08-4424468
lena.busck@srat.se

Ansvarig förhandlare

Fredrik Damm
08-442 18 61
fredrik.damm@srat.se