Riksförbundet för Podiatrisk Medicin

Swedish Society of Podiatric Medicin.

En manlig podiater genomför en undersökning på en patient. Han håller i ett ben och böjer det

I denna förening kan du som är utbildad podiater vara medlem. För att få kalla sig podiater krävs minst en treårig universitetsutbildning i Podiatri.

Läs mer på Riksförbundet för Podiatrisk medicins webbplats: podiatriskmedicin.wordpress.com 

Föreningsstyrelse för Riksförbundet för Podiatrisk Medicin

Maja Ahlberg Sekreterare
Okänd arbetsgivare v.v komplettera
maja.ahlberg@podiatri.eu
Daniel Knutsson-Lundh Ledamot
Region Stockholm
daniel.lund@karolinska.se
Amir Saipoor Ledamot

 

Förhandlare

Evalinn Wilke
08-4424478
evalinn.wilke@srat.se