Akademiker i samhällsbärande professioner

Riksförbundet för Podiatrisk Medicin

Swedish Society of Podiatric Medicin.

En manlig podiater genomför en undersökning på en patient. Han håller i ett ben och böjer det

I denna förening kan du som är utbildad podiater vara medlem. För att få kalla sig podiater krävs minst en treårig universitetsutbildning i Podiatri.

Läs mer på Riksförbundet för Podiatrisk medicins webbplats: podiatriskmedicin.wordpress.com 

Föreningsstyrelse för Riksförbundet för Podiatrisk Medicin

Daniel Knutsson-Lundh Ordförande
Region Stockholm
daniel.lund@karolinska.se
Amir Saipoor Ledamot

 

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se