Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket

I denna förening kan du som arbetar som specialist, kvalificerad handläggare eller chef på Fortifikationsverket vara medlem.

Föreningen har egen ekonomi och egna medlemsavgifter. För aktuella medlemsavgifter och stadgar kontakta föreningen. Organisationsnummer: 802004-2993.

Föreningsstyrelse för SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket

Kari Gråsten Ordförande
Eva Sundström Kassör/ekonomiansvarig

 

Förhandlare

Stefan Strömqvist
08-442 18 62
stefan.stromqvist@srat.se