Akademiker i samhällsbärande professioner

Frågor & svar

Här samlar vi frågor och svar om de mest vanliga frågeställningarna vi får inför Svenska Barnmorskeförbundets inträde i SRAT.

Har du inte fått svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på kansli@srat.se eller 08-442 44 60.

Försäkringar

Jag är yrkesverksam och har inga gruppförsäkringar idag – vad gäller för mig?

Som ny medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT omfattas du automatiskt och av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring vilka är gratis de första tre månaderna. Om du sedan vill fortsätta så betalar du en förmånlig premie som medlem och det krävs ingen hälsodeklaration.

Jag är yrkesverksam och har idag gruppförsäkringar i Folksam via Vårdförbundet – vad gäller för mig?

SRAT och Vårdförbundet har samma försäkringsgivare – Folksam – men förbunden har olika avtal. Om du träder ur Vårdförbundet upphör de försäkringar som du har tecknat via deras avtal. När du blir medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT omfattas du automatiskt av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring vilka är gratis de första tre månaderna. Du kan teckna till övriga försäkringar som du vill ha – till exempel medförsäkrad, barn, sakförsäkringar som hemförsäkring osv och det gör du direkt hos Folksam.

Jag är yrkesverksam och har idag gruppförsäkringar via ett annat förbund/bolag – vad gäller för mig?

Om du träder ur ett tidigare förbund upphör vanligen de försäkringar som du har tecknat via deras avtal. När du blir medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT omfattas du automatiskt av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring vilka är gratis de första tre månaderna. Du kan teckna till övriga försäkringar som du vill ha – till exempel medförsäkrad, barn, sakförsäkringar som hemförsäkring osv och det gör du direkt hos Folksam

Jag är student – vilka försäkringar är aktuella för mig som medlem?

Under hela din studietid omfattas du gratis av Sjukkapitalförsäkring Student. Försäkringen kan lämna ersättning om du blir långvarigt arbetsoförmögen och förlorar högskolepoäng på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Du har möjlighet att teckna studenthemförsäkring med allrisk som gäller om du till exempel råkar spilla kaffe i dyra datorn.

Jag har idag gruppförsäkringar i Folksam via Vårdförbundet och har ett pågående skadeärende – vad gäller för mig?

Folksam är försäkringsgivare åt både Vårdförbundet och SRAT vilket innebär att du fortsätter att ha din försäkring och skadehantering precis som tidigare – för pågående skada i sjukförsäkring, sjukkapitalförsäkring och diagnosförsäkring måste du dock omfattas av försäkringen under hela karenstiden för att få ersättning. Börjar arbetsoförmågan under försäkringstiden i Vårdförbundet regleras ersättning enligt Vårdförbundets omfattning men du måste fortsättningsvis omfattas av försäkring i SRAT.

Jag har idag en sjukförsäkring via Vårdförbundet i Folksam – är det något särskilt som gäller för mig?

SRAT Hälsoskydd ingår automatiskt i medlemskapet i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT och består av ett hälsoombud och en sjukförsäkring. Hälsoombudet ger dig ett bra stöd för att påskynda din rehabilitering om du blir sjukskriven i mer än 14 dagar. Du kan få hjälp med bland annat rådgivning kring hälsa, rehabilitering och utredning.

Sjukförsäkringen är ett grundskydd som ersätter den del av lönen som faller bort om du blir sjukskriven och är arbetsoförmögen på minst halvtid. Karenstiden är 3 eller 12 månader beroende på om du omfattas av kollektivavtal eller inte. Ett månadsbelopp betalas ut i upp till nio månader som komplement till sjukpenningen från Försäkringskassan och kollektivavtalade försäkringar, så att du får 90 procent av din månadslön.

För att omfattas av försäkringen behöver du ha varit yrkesverksam medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT i 12 månader, men om du redan haft sjukförsäkring via Vårdförbundet hos Folksam så får du tillgodoräkna dig tiden du haft sjukförsäkringen, och du kommer också per automatik att anslutas till SRATs separata sjukförsäkring som förlänger utbetalningstiden med upp till 36 månader.

Jag gick med i Vårdförbundet nyligen och tackade nej till försäkringarna – får jag ändå ett erbjudande?

Ja, du kommer automatiskt få tre månader gratis livförsäkring, sjukkapitalförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring. Om du sedan vill fortsätta så betalar du en förmånlig premie som medlem och det krävs ingen hälsodeklaration.

Jag har Inkomstförsäkring i medlemskapet i mitt nuvarande förbund – hur fungerar det om jag byter förbund?

Om man varit omfattad av Inkomstförsäkring via ett tidigare fackligt medlemskap får man tillgodoräkna sig medlemstiden om man obrutet byter förbund till Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. Om man haft en tilläggsförsäkring utöver det som ingår i medlemskapet (som ger fler ersättningsdagar) så finns möjlighet att teckna motsvarande i SRATs Inkomstförsäkring i samband med inträdet. Ange det på din ansökan eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Jag har idag Villa/hemförsäkring i Folksam via Vårdförbundets avtal

Förbunden har exakt likadana avtal med Folksam så det innebär ingen skillnad i villkoren. Du behöver dock själv kontakta Folksam på 0771-101021 för att teckna Villa/hemförsäkringen, det sker inte automatiskt. 

Jag har idag Bilförsäkring i Folksam

Bilförsäkringen har ingen koppling till medlemskap i något fackförbund alls så det innebär inte någon förändring, utan du behåller den precis som vanligt.

Medlemskapet

Jag är anställd inom högskolan och vill vara dubbelansluten till SULF som yrkesverksam medlem – hur fungerar det?

SRAT har sedan många år ett samarbete med Sveriges Universitetslärare och Forskare (SULF) som också är ett Sacoförbund. Du kan vara yrkesverksam medlem i båda förbunden men betalar endast ordinarie avgift till Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. SRAT i sin tur betalar en del av din avgift till SULF.

Om du redan är medlem i SULF så gör du en ansökan till Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT och anger i fritextfältet på första sidan att du önskar dubbelanslutning till SULF från 2019-01-01. SRAT sköter alla kontakter med SULF. Om du inte redan är medlem i SULF kan vi rekommendera dig som har en anställning inom högskolan att bli medlem där och ange på deras ansökan att du vill bli dubbelansluten till SRAT.

A-kassan – vad gäller där?

Om du idag är medlem i Akademikernas a-kassa (AEA) fortsätter du bara att vara det.

Är du inte medlem och vill bli det söker du inträde på www.aea.se Sammanhängande medlemskap i a-kassa är värdefullt och du kan alltid tillgodoräkna dig tidigare a-kassemedlemskap om du byter från en annan a-kassa utan glapp. För att Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT skall gälla behöver du vara medlem i just Akademikernas a-kassa och ha rätt till ersättning därifrån.

Jag arbetar som chef - kan jag vara medlem?

Självklart kan du vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. 

Här kan du läsa om dina förmåner som chef.

Jag arbetar utomlands – vad gäller för mig?

Eftersom Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT är en facklig organisation behöver vi veta om du har en anställning på den svenska arbetsmarknaden för att kunna vara beredda att företräda dig gentemot en svensk arbetsgivare inom ramen för svensk arbetsrätt. Om du inte har det – om du i stället enbart har en anställning till exempel i ett nordiskt grannland eller har ett internationellt uppdrag – så har du möjlighet att vara Passiv medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT till en reducerad kostnad. Du har då inte rätt till facklig hjälp, men heller inte behov av det. Skulle din anställningssituation förändras kan du enkelt uppgradera medlemskapet till ordinarie och du behåller intjänad tid i våra trygghetsförsäkringar.

Allmänt sett rekommenderar vi alla våra utlandsanställda medlemmar att ta reda på vad som gäller för a-kassemedlemskap och a-kasseersättning vid utlandsanställning – se www.aea.se/utland.

Din e-postadress  
Din fråga  
Skicka