Akademiker i samhällsbärande professioner

AEAs personalförening

Du som arbetar på Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, exempelvis som handläggare på medlemsregistret eller som försäkringshandläggare är välkommen som medlem i personalföreningen.

Föreningsstyrelse för AEAs personalförening

Beatrice Ammer Sekreterare
0855644589
Kee Frost Kotti Ordförande
Zabina Sjöström Skyddsombud
Sofie Strindholm Ledamot
0856644543
Kaysa Sundberg Medlemsregisteransvarig

Förhandlare

Fredrik Damm
08-442 18 61
fredrik.damm@srat.se