Nationellt forensiskt centrums SRAT-förening (f.d. Statens Kriminaltekniska Laboratorium)

I denna förening kan du vara medlem om du arbetar som kvalificerad handläggare, specialist eller chef inom NFC, Nationellt Forensiskt Centrum.

Exempelvis är du forensiker, förste forensiker eller gruppchef.

Ansvarig förhandlare

Mattias Torell
08-442 4467
mattias.torell@srat.se