Nationellt Forensiskt Centrum – SRAT - Akademiker i samhällsbärande professioner

Nationellt forensiskt centrums SRAT-förening (f.d. Statens Kriminaltekniska Laboratorium)

I denna förening kan du vara medlem om du arbetar som kvalificerad handläggare, specialist eller chef inom NFC, Nationellt Forensiskt Centrum.

Exempelvis är du forensiker, förste forensiker eller gruppchef.

Ansvarig förhandlare

Mattias Torell
08-4424467
mattias.torell@srat.se