SRAT-föreningen vid Sjöfartsverket

Medlemmarna

I denna förening kan du vara medlem om du arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter. Du kan till exempel vara handläggare, specialist eller chef inom Sjöfartsverket.

SRAT-föreningen

SRAT-föreningen är den förening som har flest medlemmar inom Saco på Sjöfartsverket. Vi är en medlemsnära förening som kontinuerligt bevakar våra medlemmars intressen.

Läs mer om fördelarna med att vara SRAT-medlem i broschyren Din partner i arbetslivet.

Föreningen har egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Organisationsnummer: 825001-8028.

Ansvarig förhandlare

Förbundsjurist Sophie Silverryd
08-4424474
sophie.silverryd@srat.se

Ansvarig förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se