Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-föreningen vid Sjöfartsverket

Ett bildcollage. En person går uppför en lejdare på ett fartyg. Styrhytten i en helikopter. Två kvinnor sitter vid ett bord och pratar och skrattar. En trafikledare sitter och kollar digitala sjökort på flera dataskärmar.

Medlemmarna

I denna förening kan du vara medlem om du arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter. Du kan till exempel vara handläggare, specialist eller chef inom Sjöfartsverket.

SRAT-föreningen

SRAT-föreningen är den förening som har flest medlemmar inom Saco på Sjöfartsverket. Vi är en medlemsnära förening som kontinuerligt bevakar våra medlemmars intressen.

Föreningen har egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Organisationsnummer: 825001-8028.

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se